EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1059

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1059 af 27. april 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 for så vidt angår mærkning af visse energirelaterede produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/2540

OJ L 232, 20.7.2020, p. 28–40 (BG, ES, ET, EL, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI)
OJ L 232, 20.7.2020, p. 28–37 (HU, SK)
OJ L 232, 20.7.2020, p. 28–36 (CS, DA, DE, EN, FR, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1059/oj

20.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 232/28


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1059

af 27. april 2020

om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 for så vidt angår mærkning af visse energirelaterede produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (2) indeholder fejl i bilag I, punkt 1, afsnit 1, nr. IV) og V), for så vidt angår de oplysninger om årligt energiforbrug (AEC ) i kWh pr. år og årligt vandforbrug (AWC ) i liter pr. år, som skal fremgå af energimærket for husholdningsopvaskemaskiner, og i bilag II, punkt 1, litra f) og i), for så vidt angår de oplysninger om årligt energiforbrug (AEC ) i kWh pr. år og årligt vandforbrug (AWC ) i liter pr. år, i databladet for husholdningsopvaskemaskiner, som skal medtages i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet.

(2)

Den bulgarske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 indeholder en fejl i bilag IV, punkt 1, litra c), for så vidt angår de oplysninger om årligt energiforbrug (AEC ) i kWh pr. år, der skal angives for husholdningsopvaskemaskiner i tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at have set produktet udstillet.

(3)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 indeholder en fejl i bilag IV, punkt 1, litra d), for så vidt angår de oplysninger om årligt vandforbrug (AWC ) i liter pr. år, der skal angives for husholdningsopvaskemaskiner i tilfælde, hvor slutbrugere ikke kan forventes at have set produktet udstillet.

(4)

Den italienske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 indeholder en fejl i bilag VII, punkt 1, litra c), nr. ii), om beregning af husholdningsopvaskemaskiners årlige standard-energiforbrug (SAEC ) i kWh pr. år.

(5)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 indeholder en fejl i bilag VII, punkt 3, for så vidt angår beregningen af husholdningsopvaskemaskiners årlige vandforbrug (AWC ) i liter.

(6)

Den bulgarske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske og den ungarske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 (3) indeholder en fejl i bilag II, punkt 1, afsnit 1, nr. IV), for så vidt angår de oplysninger om årligt elforbrug (AEC ) i kWh pr. år, der skal angives på energimærket til køle/fryseapparater til husholdningsbrug i energieffektivitetsklasse A+++ til C.

(7)

Den bulgarske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 indeholder en fejl i bilag III, punkt 1, litra f), for så vidt angår de oplysninger om årligt elforbrug (AEC ) i kWh pr. år i databladet for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, som skal indgå i produktbrochuren eller andet trykt materiale, som ledsager produktet.

(8)

Den bulgarske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den tjekkiske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 indeholder en fejl i bilag V, punkt 1, litra b), for så vidt angår de oplysninger om årligt elforbrug (AEC ) i kWh pr. år, som skal stilles til rådighed for køle/fryseapparater til husholdningsbrug, hvis slutbrugeren ikke kan forventes at se produktet udstillet.

(9)

Den bulgarske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 (4) indeholder fejl i bilag I, punkt 1, afsnit 1, nr. IV) og V), for så vidt angår de oplysninger om vægtet årligt energiforbrug (AEC ) i kWh/år og vægtet årligt vandforbrug (AWC ) i liter pr. år, der skal angives på energimærket for husholdningsvaskemaskiner.

(10)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 indeholder fejl i bilag II, punkt 1, litra f) og i), for så vidt angår de oplysninger om vægtet årligt energiforbrug (AEC ) i kWh/år og vægtet årligt vandforbrug (AWC ) i liter pr. år i databladet for husholdningsvaskemaskiner, som skal angives i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet.

(11)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 indeholder en fejl i bilag IV, punkt 1, litra c), for så vidt angår de oplysninger om årligt vægtet energiforbrug (AEC ) i kWh pr. år, som skal forelægges i forbindelse med husholdningsvaskemaskiner i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet.

(12)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 indeholder en fejl i bilag IV, punkt 1, litra d), for så vidt angår de oplysninger om årligt vægtet vandforbrug (AWC ) i liter pr. år, som skal forelægges i forbindelse med husholdningsvaskemaskiner i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet.

(13)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 indeholder fejl i bilag VII, punkt 2, for så vidt angår beregningen i liter af husholdningsvaskemaskiners vægtede årlige vandforbrug (AWC ).

(14)

Den tyske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 indeholder en fejl i bilag VII, punkt 3, om beregning af husholdningsvaskemaskiners vægtede restfugtighed (D) i procent.

(15)

Den græske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (5) indeholder en fejl i bilag V, punkt 1, litra a), nr. IV), for så vidt angår de oplysninger om effektforbruget i tændt tilstand anført i watt, som skal fremgå af etiketten for fjernsyn.

(16)

Den italienske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 626/2011 (6) indeholder fejl i artikel 4, litra c), d) og e), for så vidt angår henvisninger til energieffektivitetsklassen i reklamer og teknisk reklamemateriale til klimaanlæg og referencer til luftkanaler med enkeltkanaler i emballage, produktdokumentation og salgs- eller reklamemateriale.

(17)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 1.1, litra a), nr. V), VI), VII) og VIII), for så vidt angår de oplysninger om dimensionerende last i kW for køling, dimensionerende last i kW for opvarmning, sæsonenergieffektivitetsfaktor (SEER-værdi) for køling og sæsoneffektfaktor (SCOP-værdi) for opvarmning, der skal fremgå af etiketten til reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A til G.

(18)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 1.1, litra a), nr. IX), for så vidt angår de oplysninger om det årlige energiforbrug i kWh pr. år, der skal angives på etiketten til reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A til G.

(19)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 1.5, nr. iv), note 10, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til SCOP- og SEER-værdierne for reversible klimaanlæg.

(20)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 2.1, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om dimensionerende last for køling i kW og SEER-værdi, der skal angives på etiketten til klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A til G.

(21)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 2.1, litra a), nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om årligt energiforbrug i kWh pr. år, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A til G.

(22)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 2.5, nr. iv), note 10, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til SEER-værdien for klimaanlæg til køling alene.

(23)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 3.1, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om dimensionerende last for opvarmning i kW og SCOP-værdi, der skal angives på etiketten til klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A til G.

(24)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 3.1, litra a), nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om årligt energiforbrug i kWh pr. år, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A til G.

(25)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 3.5, nr. iv), note 9, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til SCOP-værdierne for klimaanlæg til opvarmning alene.

(26)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 4.1, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om nominel køle- og varmeydelse i kW og om nominel energivirkningsfaktor (EERrated-værdi) og nominel effektfaktor (COPrated-værdi), der skal fremgå af etiketten til reversible klimaanlæg med dobbeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(27)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.1, litra a), nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal angives på etiketten til reversible klimaanlæg med dobbeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(28)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.2, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til den nominelle energivirkningsfaktor EER-værdi) og den nominelle effektfaktor (COP-værdi) for reversible klimaanlæg med dobbeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(29)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 4.3, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om dimensionerende last for køling i kW og om EERrated-værdien, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med dobbeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(30)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.3, litra a), nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med dobbeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(31)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.4, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til EER-værdien for klimaanlæg med dobbeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(32)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 4.5, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om nominel varmeydelse i kW og om COPrated-værdien, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med dobbeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(33)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.5, litra a), nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med dobbeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(34)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 4.6, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til COP-værdien for klimaanlæg med dobbeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(35)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 5.1, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om nominel køle- og varmeydelse i kW og om EERrated- og COPrated-værdierne, der skal fremgå af etiketten til reversible klimaanlæg med enkeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(36)

Delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 5.1, litra a), nr. VII, for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal fremgå af etiketten til reversible klimaanlæg med enkeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D. Alle sprogudgaver er berørt af disse fejl.

(37)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 5.2, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til EER- og COP-værdierne for reversible klimaanlæg med enkeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(38)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 5.3, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om nominel køleydelse i kW og om EERrated-værdien, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med enkeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(39)

Delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 5.3, litra a), nr. VII, for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med enkeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D. Alle sprogudgaver er berørt af disse fejl.

(40)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 5.4, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til EER-værdien for klimaanlæg med enkeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(41)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder fejl i bilag III, punkt 5.5, litra a), nr. V) og VI), for så vidt angår de oplysninger om nominel varmeydelse i kW og om COPrated-værdien, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med enkeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(42)

Den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den tyske og den ungarske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 5.5, litra a) nr. VII), for så vidt angår de oplysninger om energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter, der skal fremgå af etiketten til klimaanlæg med enkeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(43)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 indeholder en fejl i bilag III, punkt 5.6, nr. iv), note 11, for så vidt angår de krav, der skal opfyldes ved udformning af etiketten med hensyn til COP-værdien for klimaanlæg med enkeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D.

(44)

Den bulgarske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske og den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 (7) indeholder en fejl i bilag I, punkt 1.1, nr. IV), for så vidt angår de oplysninger om vægtet årligt elforbrug (AEC ) i kWh pr. år, der skal fremgå af energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug.

(45)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 indeholder fejl i bilag II, punkt 1, litra f), for så vidt angår de oplysninger om vægtet årligt energiforbrug (AEC ), i databladet for husholdningstørretumblere med elnettilslutning og oplysningerne om vægtet årligt energiforbrug AEC(Gas) og AEC(Gas)el ) i databladet for husholdningstørretumblere med gasdrevne husholdningstørretumblere, der skal medtages i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet, og i bilag III, punkt 1, litra f), nr. i), for så vidt angår de tekniske parametre for måling af vægtet årligt energiforbrug (AEC(Gas) og AEC(Gas)el ) af gasdrevne husholdningstørretumblere, der skal indgå i den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, litra c), i nævnte delegerede forordning.

(46)

Den bulgarske, den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske og den spanske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 indeholder fejl i bilag IV, punkt 1, litra d), for så vidt angår de oplysninger om vægtet årligt energiforbrug (AEC ), som skal forelægges i forbindelse med husholdningstørretumblere med elnettilslutning og oplysningerne om vægtet årligt energiforbrug AEC(Gas) og AEC(Gas)el ) i databladet for husholdningstørretumblere med gasdrevne husholdningstørretumblere, i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, og i bilag IV, punkt 1, litra f), for så vidt angår de oplysninger om energiforbrug (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) for husholdningstørretumbleres normalprogram til bomuld ved hel og halv fyldning, som skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet.

(47)

Delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 indeholder en fejl i bilag VI, punkt 2, andet afsnit, for så vidt angår den vægtede tørreevne (Ct ) for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug. Alle sprogudgaver er berørt af denne fejl.

(48)

Den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (8) indeholder fejl i bilag I, punkt 1, afsnit 2, nr. IV), for så vidt angår de oplysninger om vægtet elforbrug (Ef) i kWh pr. 1 000 timer, der skal fremgå af energimærket til elektriske lyskilder.

(49)

Den estiske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012 indeholder en fejl i bilag IV, punkt 1, litra b), for så vidt angår de oplysninger om vægtet energiforbrug i kWh pr. 1 000 timer, som skal forelægges i forbindelse med elektriske lyskilder i tilfælde, hvor slutbrugerne må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet.

(50)

Den tyske udgave af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012 indeholder en fejl i bilag VII, del 1, andet og tredje afsnit, for så vidt angår beregningen af en lyskildemodels energieffektivitetsindeks (EEI).

(51)

Delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 bør derfor berigtiges.

(52)

Delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 er vedtaget med samme retsgrundlag. De vedrører relaterede krav for specifikke grupper af energirelaterede produkter. For at sikre, at fejl i disse indbyrdes forbundne retsakter berigtiges på sammenhængende vis, bør de nævnte delegerede forordninger berigtiges i kraft af en enkelt retsakt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 3

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 4

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 5

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011

Delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 berigtiges således:

1)

(vedrører ikke den danske udgave)

2)

Bilag III berigtiges således:

a)

(vedrører ikke den danske udgave)

b)

(vedrører ikke den danske udgave)

c)

(vedrører ikke den danske udgave)

d)

(vedrører ikke den danske udgave)

e)

(vedrører ikke den danske udgave)

f)

(vedrører ikke den danske udgave)

g)

(vedrører ikke den danske udgave)

h)

(vedrører ikke den danske udgave)

i)

(vedrører ikke den danske udgave)

j)

(vedrører ikke den danske udgave)

k)

(vedrører ikke den danske udgave)

l)

(vedrører ikke den danske udgave)

m)

(vedrører ikke den danske udgave)

n)

(vedrører ikke den danske udgave)

o)

(vedrører ikke den danske udgave)

p)

(vedrører ikke den danske udgave)

q)

(vedrører ikke den danske udgave)

r)

(vedrører ikke den danske udgave)

s)

(vedrører ikke den danske udgave)

t)

Punkt 5.1, litra a), nr. VII), affattes således:

»VII.

Energiforbruget pr. time til køling og opvarmning i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.«

u)

(vedrører ikke den danske udgave)

v)

(vedrører ikke den danske udgave)

w)

Punkt 5.3, litra a), nr. VII), affattes således:

»VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.«

x)

(vedrører ikke den danske udgave)

y)

(vedrører ikke den danske udgave)

z)

Punkt 5.5, litra a), nr. VII), affattes således:

»VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.«

aa)

(vedrører ikke den danske udgave).

Artikel 6

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 berigtiges således:

1)

(vedrører ikke den danske udgave)

2)

(vedrører ikke den danske udgave)

3)

(vedrører ikke den danske udgave)

4)

(vedrører ikke den danske udgave)

5)

Bilag VI, punkt 2, andet afsnit, affattes således:

»Den vægtede tørreevne (Ct ) for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes i overensstemmelse med punkt 3 i bilag VII.«

Artikel 7

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg (EUT L 178 af 6.7.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).


Top