EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0369

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/369 af 4. marts 2020 om at tillægge enheder, der repræsenterer forbrugerinteresser og erhvervsinteresser på EU-plan, beføjelse til at udsende en ekstern varsling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 (EØS-relevant tekst)

C/2020/1206

OJ L 67, 5.3.2020, p. 139–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/369/oj

5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/139


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/369

af 4. marts 2020

om at tillægge enheder, der repræsenterer forbrugerinteresser og erhvervsinteresser på EU-plan, beføjelse til at udsende en ekstern varsling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (1), særlig artikel 27, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/2394 fastsættes bestemmelser om samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne som ansvarlige for håndhævelse af EU-retlige regler, som beskytter forbrugernes interesser.

(2)

I henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2394 skal Kommissionen tillægge enheder, der repræsenterer forbrugerinteresser og, hvis det er relevant, erhvervsinteresser på EU-plan, beføjelse til at udsende »eksterne varslinger« vedrørende overtrædelser omfattet af forordningen.

(3)

De enheder, der er omfattet af denne afgørelse, er aktive på EU-plan og har udtrykt interesse for at deltage i mekanismen til eksterne varslinger. Enhederne har ladet sig registrere i åbenhedsregistret og dermed tilsluttet sig den adfærdskodeks, der findes i bilag III til aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (2).

(4)

Forordning (EU) 2017/2394 finder anvendelse fra den 17. januar 2020. Denne afgørelse bør derfor finde anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at gøre det muligt for de berørte organisationer at deltage i mekanismen til eksterne varslinger snarest muligt.

(5)

Medlemsstaterne er i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2394 blevet hørt om de enheder, der er omfattet af denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beføjelse til at udsende en ekstern varsling i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2394 tillægges følgende enheder:

a)

Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) med følgende identifikationsnummer i åbenhedsregistret: 9505781573-45

b)

Sammenslutningen af Familieorganisationer i EU (COFACE) med følgende identifikationsnummer i åbenhedsregistret: 93283396780-85

c)

Det Europæiske Fællesskab af Brugsforeninger (EURO COOP) med følgende identifikationsnummer i åbenhedsregistret: 3819438251-87.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1.

(2)  EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11.


Top