EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2012

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2012 af 29. november 2019 om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst)

C/2019/8721

OJ L 312, 3.12.2019, p. 95–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2012/oj

3.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/95


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2012

af 29. november 2019

om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 44, stk. 1, litra a),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (2), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 skal Kommissionen gennemgå anmodninger fra medlemsstaterne om fritagelse fra kravene i artikel 3, stk. 2, for de kombinationer af luftfartøjstyper/-modeller, der når afslutningen på deres driftslevetid og fremstilles i et begrænset antal, og for de kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller, for hvilke omkostningerne til ombygning ville være uforholdsmæssigt høje på grund af et utidssvarende design.

(2)

Fritagelserne bør respektere målet i betragtning 8 i forordning (EF) nr. 29/2009 om, at mindst 75 % af flyvningerne bør være udstyret med datalink-kapacitet.

(3)

Kommissionen modtog medlemsstaternes anmodninger om fritagelse og hørte de berørte parter. Efter en gennemgang af disse anmodninger, som Kommissionen foretog på grundlag af kriterierne i artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 29/2009, bør der indrømmes fritagelser.

(4)

Kommissionen gennemgik på ny de fritagelser, der blev indrømmet ved Kommissionens afgørelse K(2011) 2611 endelig af 20. maj 2011 om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse K(2011) 9074 endelig af 9. december 2011 om fritagelser efter artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009, på grundlag af kriterierne i artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 29/2009. Efter høring af de berørte parter fandt Kommissionen, at der var behov for at konsolidere disse retsakter i en fælles gennemførelsesafgørelse. Afgørelse K(2011) 2611 endelig og gennemførelsesafgørelse K(2011) 9074 endelig bør derfor ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller fritages permanent fra kravene i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 29/2009:

a)

kombinationer af luftfartøjstyper/-modeller, der er anført i bilag I

b)

kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller, der er anført i bilag II, og hvis første individuelle luftdygtighedsbevis er udstedt før den 5. februar 2020.

Artikel 2

Følgende kombinationer af luftfartøjstyper/-modeller fritages fra kravene i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 29/2009 indtil den 5. februar 2022:

a)

kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller, der er anført i bilag II, og hvis første individuelle luftdygtighedsbevis er udstedt den 5. februar 2020 eller senere

b)

kombinationer af luftfartøjstyper/‑modeller, der er anført i bilag III.

Artikel 3

Afgørelse K(2011) 2611 endelig og gennemførelsesafgørelse K(2011) 9074 endelig ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  EUT L 13 af 17.1.2009, s. 3.


BILAG I

FRITAGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA a)

Luftfartøjstype/‑serie/‑model

Fabrikant

ICAO-typekode

AN-12 (alle)

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 (alle)

Ilyushin

IL76

A300 (alle)

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 (alle)

Airbus

A310

A319/A320/A321 med et første luftdygtighedsbevis, der er udstedt mellem den 1. januar 1995 og den 5. juli 1999, begge dage inklusive

Airbus

A319

A320

A321

A340 (alle)

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 (alle)

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air-serien (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


BILAG II

FRITAGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA b), OG ARTIKEL 2, LITRA a)

Luftfartøjstype/-serie/-model

Fabrikant

ICAO-typekode

A330-serien (200/300)

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 (alle)

Dassault

F2TH

Falcon 900 (alle)

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


BILAG III

FRITAGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 2, LITRA b)

Luftfartøjstype/-serie/-model

Fabrikant

ICAO-typekode

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190


Top