Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B0991

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2019/991 af 16. januar 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

OJ L 160, 18.6.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/991/oj

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/23


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2019/991

af 16. januar 2019

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar (1),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 — C8-0087/2018),

der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svaret fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

der henviser til sin afgørelse af 24. oktober 2018 (4), hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016,

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 208,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (6), særlig artikel 36,

der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7), særlig artikel 108,

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og til artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV,

1.   

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016;

2.   

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Antonio TAJANI

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.

(2)  Se fodnote 1.

(3)  EUT L 248 af 3.10.2018, s. 195.

(4)  EUT L 331 af 28.12.2018, s. 213.

(5)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(7)  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


Top