EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1280

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1280 af 21. september 2018 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Bulgarien (meddelt under nummer C(2018) 6253) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6253

OJ L 239, 24.9.2018, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1280/oj

24.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1280

af 21. september 2018

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Bulgarien

(meddelt under nummer C(2018) 6253)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3)

Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4)

Bulgarien har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i provinsen Varna og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 10 og 11, skal anvendes.

(5)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1216 (4) blev vedtaget efter oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/60/EF, efter udbrud af afrikansk svinepest i den pågældende medlemsstat.

(6)

Siden vedtagelsesdatoen for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1216 har den epidemiologiske situation i Bulgarien været stabil med hensyn til afrikansk svinepest, og de bulgarske myndigheder har gennemført de krævede bekæmpelsesforanstaltninger og indsamlet yderligere overvågningsdata.

(7)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør de ændrede områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner for så vidt angår afrikansk svinepest i Bulgarien, beskrives på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat. Disse områder indeholder en reduceret overvågningszone i overensstemmelse med det aktuelle epidemiologiske scenarie.

(8)

De områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(9)

Desuden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1216 ophæves og erstattes af nærværende afgørelse for at tage hensyn til de ajourførte sygdomsforvaltningsforanstaltninger, der er gennemført, og udviklingen i sygdomssituationen i Bulgarien med hensyn til afrikansk svinepest.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bulgarien sikrer, at de i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettede beskyttelses- og overvågningszoner som minimum omfatter de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1216 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 30. oktober 2018.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1216 af 4. september 2018 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Bulgarien (EUT L 224 af 5.9.2018, s. 10).


BILAG

Bulgarien

Områder, jf. artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Beskyttelseszone

Følgende landsbyer i Varna-regionen:

 

Provadia kommune

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Avren kommune

Tsarevtsi

 

Dolni Chiflik kommune

Nova Shipka

 

Dalgopol kommune

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

30. oktober 2018

Overvågningszone

 

Provadia kommune

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Vetrino kommune

Gabarnitsa

 

Devnya kommune

Devnya

Padina

 

Avren kommune

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Beloslav kommune

Razdelna

 

Dolni Chiflik kommune

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Dalgopol kommune

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

30. oktober 2018


Top