Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0534

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 213/2016 af 28. oktober 2016 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/534]

OJ L 89, 5.4.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/534/oj

5.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 89/16


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 213/2016

af 28. oktober 2016

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/534]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1006 af 22. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1 (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 66wi (Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1006: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1006 af 22. juni 2016 (EUT L 165 af 23.6.2016, s. 8).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1006, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 29. oktober 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 165 af 23.6.2016, s. 8.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top