Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0533

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 212/2016 af 28. oktober 2016 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/533]

OJ L 89, 5.4.2018, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/533/oj

5.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 89/15


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 212/2016

af 28. oktober 2016

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/533]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (1) som berigtiget i EUT L 193 af 19.7.2016, s. 117, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 56f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF), i bilag XIII til EØS-aftalen:

»—

32016 L 0844: Kommissionens direktiv (EU) 2016/844 af 27. maj 2016 (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 51), som berigtiget i EUT L 193 af 19.7.2016, s. 117

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2016/844, som berigtiget i EUT L 193 af 19.7.2016, s. 117, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 29. oktober 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 51.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top