Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2371

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2371 af 18. december 2017 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

OJ L 337, 19.12.2017, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2371/oj

19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/34


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/2371

af 18. december 2017

om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/486/FUSP (1) om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Den 20. november 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/2161 (2), som ændrede afgørelse 2014/486/FUSP, forlængede mandatet indtil den 31. maj 2019 og fastsatte et finansielt referencegrundlag for EUAM Ukraine for samme periode.

(3)

Efter henstilling fra den øverstbefalende for den civile operation besluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 13. december 2017 at åbne en regional tilstedeværelse i Odessa.

(4)

Der bør derfor fastsættes et revideret finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. maj 2019, og afgørelse 2014/486/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

EUAM Ukraine gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/486/FUSP erstattes artikel 14, stk. 1, femte og sjette afsnit, af følgende:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUAM Ukraine for perioden fra den 1. december 2017 til den 31. maj 2019 udgør 33 843 302,49 EUR.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2017.

På Rådets vegne

K. SIMSON

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/486/FUSP af 22. juli 2014 om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUT L 217 af 23.7.2014, s. 42).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2161 af 20. november 2017 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUT L 304 af 21.11.2017, s. 48).


Top