EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0429R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016)

EUT L 57 af 3.3.2017, p. 65–66 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
EUT L 57 af 3.3.2017, p. 65–67 (CS)
EUT L 57 af 3.3.2017, p. 65–72 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/corrigendum/2017-03-03/oj

3.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/65


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

( Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 31. marts 2016 )

1.

Side 39, artikel 14, stk. 1, litra c), nr. i), andet led:

I stedet for:

»… for så vidt angår aktiviteter anført i artikel 61, artikel 65, stk. 1, litra a), b), e), f) og i), artikel 70, stk. 1, artikel 79 og 80 og artikel 81, stk. 1 og 2, samt …«

læses:

»… for så vidt angår aktiviteter anført i artikel 61, artikel 65, stk. 1, litra a), b), e), f) og i), artikel 70, stk. 1, artikel 79, 80, 81 og 82 samt …«

2.

Side 103, artikel 149, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

krav fastsat i delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 125, stk. 2, artikel 131, stk. 1, artikel 135, artikel 136, stk. 2, artikel 137, stk. 2, artikel 138, stk. 4, artikel 139, stk. 4, og artikel 140«

læses:

»b)

krav fastsat i delegerede retsakter vedtaget i henhold til artikel 125, stk. 2, artikel 131, stk. 1, artikel 135, artikel 136, stk. 2, artikel 137, stk. 2, artikel 138, stk. 3, artikel 139, stk. 4, og artikel 140«

3.

Side 134, artikel 209, titlen:

I stedet for:

»Forpligtelse for operatører til at sikre, at andre akvatiske dyr ledsages af et dyresundhedscertifikat, samt gennemførelsesbeføjelser«

læses:

»Forpligtelse for operatører til at sikre, at andre akvatiske dyr ledsages af et dyresundhedscertifikat«

4.

Side 138, artikel 219, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»… eller eventuelle regler vedtaget i henhold til artikel 211 og artikel 214, stk. 2«

læses:

»… eller eventuelle regler vedtaget i henhold til artikel 211 og 214«

5.

Side 138, artikel 219, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»… når de flyttes fra en restriktionszone som omhandlet i artikel 208, stk. 2, litra a)«

læses:

»… når de flyttes fra en restriktionszone som omhandlet i artikel 208, stk. 2«

6.

Side 140, artikel 223, stk. 1, litra b), nr. i):

I stedet for:

»… artikel 61, stk. 1, litra a), artikel 62, stk. 1, artikel 63, stk. 1, artikel 65, stk. 1, litra c), …«

læses:

»… artikel 61, stk. 1, litra a), artikel 62, stk. 1, artikel 65, stk. 1, litra c), …«

7.

Side 164, artikel 264, stk. 3:

I stedet for:

»3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i … artikel 42, stk. 6, artikel 47, artikel 48, stk. 3, … artikel 109, stk. 2, artikel 118, artikel 119, artikel 122, stk. 1, … artikel 161, stk. 6, artikel 162, stk. 4, …«

læses:

»3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i … artikel 42, stk. 6, artikel 47, stk. 1, artikel 48, stk. 3, … artikel 109, stk. 2, artikel 118, stk. 1 og 2, artikel 119, stk. 1, artikel 122, stk. 1, … artikel 161, stk. 6, artikel 162, stk. 3 og 4, …«

8.

Side 167, artikel 271, stk. 2, andet afsnit:

I stedet for:

»… og de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 118.«

læses:

»… og de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 120.«

9.

Side 168, artikel 274:

I stedet for:

»… vedtager Kommissionen de delegerede retsakter, der er omhandlet i … artikel 122, stk. 2, artikel … artikel 239, stk. 1, og …«

læses:

»… vedtager Kommissionen de delegerede retsakter, der er omhandlet i … artikel 122, stk. 1, artikel … artikel 239, stk. 2, og …«.


Top