Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0350

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/350 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

OJ L 50, 28.2.2017, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/350/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/81


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/350

af 27. februar 2017

om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/642/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en vurdering af afgørelse 2012/642/FUSP bør de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland forlænges indtil den 28. februar 2018.

(3)

Desuden blev Rådet enigt om, at eksport af biatlonudstyr til Hviderusland kan tillades af medlemsstaterne i overensstemmelse med gældende licensbestemmelser.

(4)

Afgørelse 2012/642/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne afgørelse er effektive, bør denne afgørelse træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2012/642/FUSP ændres således:

1)

I artikel 2 indsættes følgende stykke:

»3.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på biatlonudstyr, der opfylder de specifikationer, som er defineret i Den Internationale Biatlonunions (IBU's) stævne- og konkurrenceregler.«

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Denne afgørelse anvendes indtil den 28. februar 2018.

2.   Denne afgørelse overvåges løbende og kan forlænges eller ændres, alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet fastslår, at målene ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2017.

På Rådets vegne

K. MIZZI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1).


Top