Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0288

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/288 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

OJ L 42, 18.2.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/288/oj

18.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/11


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2017/288

af 17. februar 2017

om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 15. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (1).

(2)

Der bør indføres en undtagelse fra forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der vil kunne anvendes til intern undertrykkelse, for at muliggøre salg, levering, overførsel eller eksport af visse varer udelukkende til civil brug i minedrifts- eller infrastrukturprojekter.

(3)

Rådet har taget afgørelse 2011/101/FUSP op til fornyet vurdering, hvor det har taget hensyn til den politiske udvikling i Zimbabwe.

(4)

De restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe bør forlænges indtil den 20. februar 2018.

(5)

De restriktive foranstaltninger bør opretholdes for syv personer og den enhed, der er opført på listen i bilag I til afgørelse 2011/101/FUSP. Suspensionen af de restriktive foranstaltninger bør forlænges for fem personer, der er opført på listen i bilag II til afgørelse 2011/101/FUSP.

(6)

Afgørelse 2011/101/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/101/FUSP ændres således:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   Artikel 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for udstyr, der vil kunne anvendes til intern undertrykkelse, såfremt udstyret udelukkende er til civil brug i minedrifts- eller infrastrukturprojekter, forudsat at den eksporterende medlemsstats kompetente myndigheder giver tilladelse hertil efter en konkret og individuel vurdering.«

2)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 20. februar 2018.

3.   De i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, omhandlede foranstaltninger suspenderes indtil den 20. februar 2018, for så vidt som de finder anvendelse på de personer, der er opført på listen i bilag II.

4.   Denne afgørelse kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering og kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at målene heri ikke er nået.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2017.

På Rådets vegne

E. BARTOLO

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011, s. 6).


Top