Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1366 af 10. august 2016 om bekræftelse af Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/23


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/1366

af 10. august 2016

om bekræftelse af Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 328, stk. 1, og artikel 331, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/405/EU af 12. juli 2010 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (1),

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (2),

under henvisning til Estlands meddelelse om, at landet agter at deltage i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet besluttede den 12. juli 2010 at tillade et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation mellem Belgien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Portugal, Rumænien og Slovenien.

(2)

Rådet vedtog den 20. december 2010 forordning (EU) nr. 1259/2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation.

(3)

Kommissionen vedtog den 21. november 2012 afgørelse 2012/714/EU om bekræftelse af Litauens deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (3).

(4)

Kommissionen vedtog den 27. januar 2014 afgørelse 2014/39/EU om bekræftelse af Grækenlands deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (4).

(5)

Estland har ved brev af 13. april 2016, som Kommissionen har registreret som modtaget den 18. april 2016, meddelt, at landet agter at deltage i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation.

(6)

Kommissionen bemærker, at hverken afgørelse 2010/405/EU eller forordning (EU) nr. 1259/2010 indeholder nogen specifikke krav, der skal være opfyldt for, at en medlemsstat kan deltage i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, og at Estlands deltagelse bør øge fordelene ved et sådant forstærket samarbejde.

(7)

Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation bør derfor bekræftes.

(8)

Kommissionen bør vedtage de overgangsforanstaltninger for Estland, som er nødvendige for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1259/2010.

(9)

Forordning (EU) nr. 1259/2010 bør træde i kraft i Estland dagen efter, at denne afgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde

1.   Estlands deltagelse i et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, som bemyndiget i afgørelse 2010/405/EU, bekræftes.

2.   Forordning (EU) nr. 1259/2010 finder anvendelse på Estland i henhold til denne afgørelse.

Artikel 2

Oplysninger, som skal tilvejebringes af Estland

Senest den 11. maj 2017 meddeler Estland Kommissionen, hvilke nationale bestemmelser, om nogen, der finder anvendelse vedrørende:

a)

formkravene til aftaler om lovvalg som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010, og

b)

muligheden for lovvalg i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser for Estland

1.   Forordning (EU) nr. 1259/2010 gælder kun for Estland for så vidt angår retssager, som er anlagt, og aftaler af den type, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1259/2010, som er indgået fra og med den 11. februar 2018.

En aftale om lovvalg, der er indgået før 11. februar 2018, får dog også virkning for Estland, hvis den opfylder betingelserne i artikel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 1259/2010.

2.   Forordning (EU) nr. 1259/2010 berører for Estlands vedkommende ikke aftaler om lovvalg, der er indgået i henhold til loven i den deltagende medlemsstat, hvor sagen er indbragt, inden den 11. februar 2018.

Artikel 4

Ikrafttrædelsesdato og anvendelsesdato for forordning (EU) nr. 1259/2010 i Estland

Forordning (EU) nr. 1259/2010 bør træde i kraft i Estland dagen efter, at denne afgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1259/2010 finder anvendelse på Estland fra den 11. februar 2018.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 22.7.2010, s. 12.

(2)  EUT L 343 af 29.12.2010, s. 10.

(3)  EUT L 323 af 22.11.2012, s. 18.

(4)  EUT L 23 af 28.1.2014, s. 41.


Top