Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1849

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1849 af 13. oktober 2015 om foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegørere for så vidt angår visse grøntsager med oprindelse i Ghana (meddelt under nummer C(2015) 6858)

OJ L 268, 15.10.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1849/oj

15.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 268/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1849

af 13. oktober 2015

om foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegørere for så vidt angår visse grøntsager med oprindelse i Ghana

(meddelt under nummer C(2015) 6858)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Plantesundhedskontrol udført af medlemsstaterne på forsendelser af visse planter og planteprodukter med oprindelse i Ghana afslørede, at et højt antal af disse planter og planteprodukter var angrebet af skadegørere, hovedsagelig ikke-europæisk Tephritidae som Ceratitis cosyra (Walker), Thrips palmi Karny eller Bemisia tabaci (Genn.). Antallet af forsendelser fra Ghana, der er tilbageholdt med skadegørere i Unionen, har udvist en markant stigende tendens siden 2009. De fleste tilbageholdelser vedrører planter, bortset fra frø, af Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. og Solanum L. bortset fra S. lycopersicum L. (i det følgende benævnt »de pågældende varer«).

(2)

Audit gennemført af Kommissionen i Ghana i 2012 og 2015 har afsløret mangler i det plantesundhedsmæssige eksportcertificeringssystem. Antallet af tilbageholdelser steg yderligere trods de af de ghanesiske myndigheder bebudede forsikringer og foranstaltninger.

(3)

I lyset af disse audits resultater og antallet af tilbageholdelser konkluderede Kommissionen, at de nuværende plantesundhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i Ghana er utilstrækkelige til at sikre, at forsendelser af planter og planteprodukter med oprindelse i Ghana er frie for skadegørere, eller til at undgå risikoen for indslæbning af skadegørere i Unionen ved import af de pågældende varer.

(4)

Der bør træffes foranstaltninger for at imødegå den risiko, som import til Unionen af de pågældende varer udgør. Indførsel i Unionen af de pågældende varer bør derfor forbydes.

(5)

Foranstaltningerne bør være gældende indtil den 31. december 2016 for at imødegå fortsat risiko for indslæbning, mens Ghana får tid til at opgradere sit certificeringssystem.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indførslen på Unionens område af planter, bortset fra frø, af Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. og Solanum L. bortset fra S. lycopersicum L. med oprindelse i Ghana forbydes.

Artikel 2

Artikel 1 anvendes indtil den 31. december 2016.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


Top