Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0108

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/108 af 26. januar 2015 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

OJ L 20, 27.1.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/108/oj

27.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/108

af 26. januar 2015

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

Den 13. november 2014 afsagde Den Europæiske Unions Ret dom i sag T-653/11, T-654/11 og T-43/12, hvorved den annullerede Rådets afgørelse om at opføre Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho og Hamcho International på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho og Hamcho International bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, på grundlag af nye begrundelser.

(4)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2015.

På Rådets vegne

E. RINKĒVIČS

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

Følgende personer og enhed tilføjes på listen over personer og enheder i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

1.   LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 14 OG ARTIKEL 15, STK. 1, LITRA a)

A.   PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Født: 20.5.1966,

pas nr. 002954347

Fremtrædende syrisk forretningsmand, ejer af Hamcho International, tæt på centrale figurer i det syriske regime, herunder præsident Bashar al-Assad og Maher al-Assad.

Siden marts 2014 har han haft stillingen som formand for Kina i de bilaterale erhvervsråd, efter at økonomiminister Khodr Orfali udnævnte ham.

Mohammed Hamcho nyder gavn af og støtter det syriske regime og er forbundet med personer, der nyder gavn af og støtter regimet.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Fremtrædende Syrisk forretningsmand, tæt på Maher al-Assad, en central figur i det syriske regime.

Khalid Qaddur nyder gavn af og støtter det syriske regime og er forbundet med personer, der nyder gavn af og støtter regimet.

27.1.2015

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

fødested: Latakia

Fremtrædende syrisk forretningsmand, tæt på centrale figurer i det syriske regime som f.eks. Maher al-Assad and Rami Makhlouf.

Han har også ydet støtte til regimet ved at lette import af olie fra Overseas Petroleum Trading til Syrien via sin virksomhed El Jazireh.

Ayman Jabir nyder gavn af og støtter regimet og er forbundet med personer, der nyder gavn af og støtter regimet.

27.1.2015

B.   ENHEDER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street

PO Box 8254

Damaskus

Tlf. 963 112316675

Fax 963 112318875

Websted: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com og hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International er et stort syrisk holdingselskab ejet af Mohammed Hamcho.

Hamcho International nyder gavn af og støtter regimet og er forbundet med en person, der nyder gavn af og støtter regimet.

27.1.2015


Top