Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0801

Rådets afgørelse 2014/801/FUSP af 17. november 2014 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

OJ L 331, 18.11.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/801/oj

18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/26


RÅDETS AFGØRELSE 2014/801/FUSP

af 17. november 2014

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 afgørelse 2014/145/FUSP (1).

(2)

Oplysningerne vedrørende en person, der er opført på listen i henhold til afgørelse 2014/145/FUSP, bør ændres.

(3)

Bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP ændres herved som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2014.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


BILAG

Oplysningerne om følgende person i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Født den 25.4.1946 i Almaty (tidligere også benævnt Alma-Ata), Kasakhstan.

Medlem af Statsdumaens Råd, leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han har aktivt opfordret til opsplitning af Ukraine. Han underskrev, på vegne af LDPR-partiet, en aftale med den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«

12.9.2014


Top