Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0705

2014/705/EU: Rådets afgørelse af 8. oktober 2014 om beskikkelse af et britisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

OJ L 295, 11.10.2014, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/705/oj

11.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/57


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. oktober 2014

om beskikkelse af et britisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2014/705/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 302,

under henvisning til indstilling fra den britiske regering,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. september 2010 afgørelse 2010/570/EU, Euratom om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2010 til den 20. september 2015 (1)

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter at Bryan CASSIDYs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

David YEANDLE OBE beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2014.

På Rådets vegne

M. LUPI

Formand


(1)  EUT L 251 af 25.9.2010, s. 8.


Top