EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0887

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2014 af 14. august 2014 om det tekniske format for indberetning af europæiske statistikker vedrørende vindyrkningsarealer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 EØS-relevant tekst

OJ L 243, 15.8.2014, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/887/oj

15.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 887/2014

af 14. august 2014

om det tekniske format for indberetning af europæiske statistikker vedrørende vindyrkningsarealer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 af 13. december 2011 om europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1337/2011 fastsætter rammen for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker om flerårige kulturer.

(2)

Datastrukturen for indberetning af statistiske data om vindyrkningsarealer og udvekslingsstandarden bør fastsættes.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne indberetter de i bilag II til forordning (EU) nr. 1337/2011 omhandlede statistiske data om vindyrkningsarealer i overensstemmelse med den struktur, der er fastlagt i SDMX-datastrukturdefinitionerne. De indberetter enten dataene til Europa-Kommissionen (Eurostat) ved at anvende den centrale dataportal eller stiller dataene til rådighed, således at Europa-Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene via den centrale dataportal.

Artikel 2

Datastrukturen for indberetning af statistiske data om vindyrkningsarealer til Kommissionen (Eurostat) er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Dataene indberettes for hver af de obligatoriske variabler og samtlige aggregater.

Artikel 4

Dataene angives i ha og i antal bedrifter.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 347 af 30.12.2011, s. 7.


BILAG

Datastrukturen for indberetning af statistiske data om vindyrkningsarealer

Indberetningsfilerne skal indeholde følgende oplysninger:

Tabel 1

Vinavlsbedrifter efter produktionstype

Nummer

Felt

Bemærkninger

1.

Region/Land

NUTS 0-/NUTS 2-koder som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 1319/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 342 af 18.12.2013).

2.

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2015, 2020 osv.)

3.

Produktionstype

Kodningen er angivet i tabel 5

4.

Observationsværdi

Numerisk (område med 2 decimaler)

5.

Enhed

Kodningen er angivet i tabel 11

6.

Observationsstatus

Standardkodeliste

7.

Fortrolighedsstatus

Standardkodeliste


Tabel 2

Vinavlsbedrifter efter størrelsesklasse (og aggregeret produktionstype) på nationalt plan

Nummer

Felt

Bemærkninger

1.

Land

NUTS 0-koder som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 1319/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 342 af 18.12.2013).

2.

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2015, 2020 osv.)

3.

Aggregeret produktionstype

Kodningen er angivet i tabel 6

4.

Størrelsesklasser for det samlede vindyrkningsareal

Kodningen er angivet i tabel 7

5.

Observationsværdi

Numerisk (område med 2 decimaler)

6.

Enhed

Kodningen er angivet i tabel 11

7.

Observationsstatus

Standardkodeliste

8.

Fortrolighedsstatus

Standardkodeliste


Tabel 3

Vinavlsbedrifter efter specialiseringsgrad og størrelsesklasse på nationalt plan

Nummer

Felt

Bemærkninger

1.

Land

NUTS 0-koder som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 1319/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 342 af 18.12.2013).

2.

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2015, 2020 osv.)

3.

Specialisering

Kodningen er angivet i tabel 8

4.

Størrelsesklasser for det samlede vindyrkningsareal

Kodningen er angivet i tabel 7

5.

Observationsværdi

Numerisk (område med 2 decimaler)

6.

Enhed

Kodningen er angivet i tabel 11

7.

Observationsstatus

Standardkodeliste

8.

Fortrolighedsstatus

Standardkodeliste


Tabel 4

Vigtigste druesorter efter aldersklasse

Nummer

Felt

Bemærkninger

1.

Region/Land

NUTS 0-/NUTS 2-koder som defineret i Kommissionens forordning (EU) nr. 1319/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 342 af 18.12.2013).

2.

År

Referenceår for dataene (f.eks. 2015, 2020 osv.)

3.

Vigtigste druesort

Kodningen er angivet i tabel 10

4.

Aldersklasse

Kodningen er angivet i tabel 9

5.

Observationsværdi

Numerisk (område med 2 decimaler)

6.

Enhed

Kodningen er angivet i tabel 11

7.

Observationsstatus

Standardkodeliste

8.

Fortrolighedsstatus

Standardkodeliste


Tabel 5

Kodning for produktionstype

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

Samlet vindyrkningsareal (i/endnu ikke i produktion)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Vinstokke i produktion — I alt

Σ 3, 7, 8

3.

Vinstokke i produktion — Druer til vinproduktion — I alt

Σ 4, 5, 6

4.

Vinstokke i produktion — Druer til produktion af vine med BOB

 

5.

Vinstokke i produktion — Druer til produktion af vine med BGB

 

6.

Vinstokke i produktion — Druer til produktion af vine uden BOB eller BGB

 

7.

Vinstokke i produktion — Druer til to anvendelsesformål

 

8.

Vinstokke i produktion — Tørrede druer

 

9.

Vinstokke endnu ikke i produktion — I alt

Σ 10, 14, 15

10.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Druer til vinproduktion — I alt

Σ 11, 12, 13

11.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Druer til produktion af vine med BOB

 

12.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Druer til produktion af vine med BGB

 

13.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Druer til produktion af vine uden BOB eller BGB

 

14.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Druer til to anvendelsesformål

 

15.

Vinstokke endnu ikke i produktion — Tørrede druer

 

16.

Vinstokke til produktion af vegetativt vinstokformeringsmateriale

 

17.

Andre vinstokke ikke andetsteds nævnt (i.a.n.)

 


Tabel 6

Kodning for aggregeret produktionstype

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

Vindyrkningsareal i alt

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Vinstokke med druer til vinproduktion — I alt

Σ 3, 4, 5

3.

Vinstokke med druer til produktion af vine med BOB

 

4.

Vinstokke med druer til produktion af vine med BGB

 

5.

Vinstokke med druer til produktion af vine uden BOB og/eller BGB

 

6.

Vinstokke med druer til to anvendelsesformål

 

7.

Vinstokke til produktion af tørrede druer

 

8.

Vinstokke ikke andetsteds nævnt (i.a.n.)

 


Tabel 7

Kodning for størrelsesklasser for det samlede vindyrkningsareal

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

I alt

Σ 2 — 8

2.

Under 0,10 ha

 

3.

Fra 0,10 til 0,49 ha

 

4.

Fra 0,50 til 0,99 ha

 

5.

Fra 1 til 2,9 ha

 

6.

Fra 3 til 4,9 ha

 

7.

Fra 5 til 9,9 ha

 

8.

10 ha eller derover

 


Tabel 8

Kodning for specialiseringsgrad

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

Bedrifter med vindyrkningsarealer — I alt

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til vinproduktion

Σ 3, 7, 8

3.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af BOB- og/eller BGB-vine

Σ 4, 5, 6

4.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af vine med BOB

 

5.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af vine med BGB

 

6.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af vine med BOB og BGB

 

7.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af vine uden BOB og/eller uden BGB

 

8.

Bedrifter med vindyrkningsarealer bestemt til produktion af flere typer vin

 

9.

Bedrifter med vindyrkningsarealer udelukkende bestemt til produktion af tørrede druer

 

10.

Bedrifter med andre vindyrkningsarealer

 

11.

Bedrifter med vindyrkningsarealer bestemt til flere produktionstyper

 


Tabel 9

Kodning for aldersklasse

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

I alt

Σ 2 — 5

2.

Under 3 år

 

3.

Fra 3 til 9 år

 

4.

Fra 10 til 29 år

 

5.

30 år og derover

 


Tabel 10

Kodning for vigtigste druesort

Nummer

Kendetegn

Bemærkninger

1.

Vigtigste druesorter i alt

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Vigtigste røde druesorter i alt (R)

Σ 3 — 169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvèdre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Andre vigtigste røde druesorter (R)

 

169.

Andre vigtigste røde blandede druesorter (R)

 

170.

Vigtigste hvide druesorter i alt (H)

Σ 171 — 374

171.

Airen (H)

 

172.

Alarije (H)

 

173.

Albana (H)

 

174.

Albariño (H)

 

175.

Albillo (H)

 

176.

Albillo Mayor (H)

 

177.

Alicante Branco (H)

 

178.

Aligoté (H)

 

179.

Alvarinho (H)

 

180.

Ansonica (H)

 

181.

Antão Vaz (H)

 

182.

Arany sárfehér (H)

 

183.

Arinto/Pedernã (H)

 

184.

Arneis (H)

 

185.

Asirtiko (H)

 

186.

Athiri (H)

 

187.

Auxerrois (H)

 

188.

Avesso (H)

 

189.

Azal (H)

 

190.

Bacchus (H)

 

191.

Baco blanc (H)

 

192.

Beba (H)

 

193.

Bellone (H)

 

194.

Bianca (H)

 

195.

Biancame (H)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (H)

 

197.

Blanca Cayetana (H)

 

198.

Bombino bianco (H)

 

199.

Borba (H)

 

200.

Bourboulenc (H)

 

201.

Calagraño (H)

 

202.

Cariñena blanco (H)

 

203.

Cataratto lucido (H)

 

204.

Catarratto commune (H)

 

205.

Cayetana blanca (H)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (H)

 

207.

Chasan (H)

 

208.

Chasselas (H)

 

209.

Chenin (H)

 

210.

Clairette (H)

 

211.

Cococciola (H)

 

212.

Coda di volpe bianca (H)

 

213.

Côdega do Larinho (H)

 

214.

Colombard (H)

 

215.

Cortese (H)

 

216.

Cramposie selectionata (H)

 

217.

Cserszegi fűszeres (H)

 

218.

Diagalves (H)

 

219.

Dimyat (H)

 

220.

Doña Blanca (H)

 

221.

Elbling, Weißer (H)

 

222.

Ezerfürtű (H)

 

223.

Ezerjó (H)

 

224.

Falanghina (H)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (H)

 

226.

Feteasca alba (H)

 

227.

Feteasca regala (H)

 

228.

Fiano (H)

 

229.

Folle blanche (H)

 

230.

Frâncuș ă (H)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (H)

 

232.

Furmint (H)

 

233.

Galbena de Odobesti (H)

 

234.

Garganega (H)

 

235.

Garnacha blanca (H)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (H)

 

237.

Godello (H)

 

238.

Gouveio (H)

 

239.

Gouveio Real (H)

 

240.

Grasă de Cotnari (H)

 

241.

Grecanino dorato (H)

 

242.

Grechetto (H)

 

243.

Greco (H)

 

244.

Greco bianco (H)

 

245.

Grenache blanc (H)

 

246.

Grillo (H)

 

247.

Gros Manseng blanc (H)

 

248.

Gutedel, Weißer (H)

 

249.

Hárslevelű (H)

 

250.

Huxelrebe (H)

 

251.

Iordana (H)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (H)

 

253.

Jacquere (H)

 

254.

Kerner (H)

 

255.

Királyleányka (H)

 

256.

Kövidinka (H)

 

257.

Kunleány (H)

 

258.

Lakhegyi mézes (H)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (H)

 

260.

Len de l'El (H)

 

261.

Listan blanca (H)

 

262.

Loureiro (H)

 

263.

Macabeu/Macabeo (H)

 

264.

Malvasia (H)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (H)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (H)

 

267.

Malvasia bianca lunga (H)

 

268.

Malvasia Branca (H)

 

269.

Malvasia del Lazio (H)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (H)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (H)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (H)

 

273.

Malvasia Rei (H)

 

274.

Mantua/Chelva (H)

 

275.

Marisancho (H)

 

276.

Marsanne (H)

 

277.

Mauzac (H)

 

278.

Melon (H)

 

279.

Messeguera (H)

 

280.

Misket cherven (H)

 

281.

Monemvasia (H)

 

282.

Montepulciano bianco (H)

 

283.

Montua (H)

 

284.

Moscatel de Alejandría (H)

 

285.

Moscatel de grano menudo (H)

 

286.

Moscatel de Malaga (H)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/ Tămâioasă românească (H)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (H)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (H)

 

290.

Moscato giallo (H)

 

291.

Moschato (H)

 

292.

Müller — Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (H)

 

293.

Muscadelle (H)

 

294.

Muscat Alexandrie (H)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (H)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (H)

 

297.

Muskateller (H)

 

298.

Mustoasă de Măderat (H)

 

299.

Neuburger (H)

 

300.

Nuragus (H)

 

301.

Ondarrabi Zuri (H)

 

302.

Ortega (H)

 

303.

Ortrugo (H)

 

304.

Palomino fino (H)

 

305.

Palomino superior (H)

 

306.

Pardina (H)

 

307.

Parellada (H)

 

308.

Passerina (H)

 

309.

Pecorino (H)

 

310.

Pedro Ximenez (H)

 

311.

Perruno (H)

 

312.

Petit Manseng (H)

 

313.

Pignoletto (H)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (H)

 

315.

Piquepoul blanc (H)

 

316.

Planta nova (H)

 

317.

Prosecco lungo (H)

 

318.

Rabigato (H)

 

319.

Rabo de Ovelha (H)

 

320.

Rebula (H)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (H)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (H)

 

323.

Rkatsiteli (H)

 

324.

Rompola (H)

 

325.

Roussanne (H)

 

326.

Sarba (H)

 

327.

Sardone (H)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (H)

 

329.

Savagnin Blanc (H)

 

330.

Savvatiano (H)

 

331.

Scheurebe (H)

 

332.

Seara Nova (H)

 

333.

Semillon (H)

 

334.

Šipon (H)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (H)

 

336.

Soultanina (H)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (H)

 

338.

Szürkebarát (H)

 

339.

Terret blanc (H)

 

340.

Tocai friulano (H)

 

341.

Torrontes (H)

 

342.

Tortosina (H)

 

343.

Trajadura/Treixadura (H)

 

344.

Tramini (H)

 

345.

Trebbiano abruzzese (H)

 

346.

Trebbiano di Soave (H)

 

347.

Trebbiano giallo (H)

 

348.

Trebbiano romagnolo (H)

 

349.

Trebbiano toscano (H)

 

350.

Treixadura (H)

 

351.

Ugni blanc (H)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (H)

 

353.

Verdeca (H)

 

354.

Verdejo blanco (H)

 

355.

Verdicchio bianco (H)

 

356.

Verdoncho (H)

 

357.

Verduzzo friulano (H)

 

358.

Verduzzo trevigiano (H)

 

359.

Vermentino (H)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (H)

 

361.

Vilana (H)

 

362.

Viogner (H)

 

363.

Viognier (H)

 

364.

Viosinho (H)

 

365.

Vital (H)

 

366.

Welschriesling (H)

 

367.

Xarello blanco (H)

 

368.

Xinisteri (H)

 

369.

Zalagyöngye (H)

 

370.

Zalema (H)

 

371.

Zenit (H)

 

372.

Zibibbo (H)

 

373.

Andre vigtigste hvide druesorter (H)

 

374.

Andre vigtigste hvide blandede druesorter (H)

 

375.

Andre vigtigste druesorter af forskellig farve (A) i alt

Σ 376 — 386

376.

Babeasca gri (A)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (A)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (A)

 

379.

Grenache gris (A)

 

380.

Grenas Rose (A)

 

381.

Moschofilero (A)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (A)

 

383.

Roditis (A)

 

384.

Sauvignon gris (A)

 

385.

Andre vigtigste druesorter af forskellig farve (A)

 

386.

Andre vigtigste blandede druesorter af andre blandede farver (A)

 

387.

Vigtigste druesorter uden nærmere angivet farve i alt

 


Tabel 11

Kodning for enhed

Nummer

Kendetegn

1.

Antal bedrifter

2.

Ha


Top