Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0685

Rådets afgørelse 2013/685/FUSP af 26. november 2013 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

OJ L 316, 27.11.2013, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 27/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/685/oj

27.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/46


RÅDETS AFGØRELSE 2013/685/FUSP

af 26. november 2013

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1), og særlig artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

Den 16. september 2013 afsagde Retten dom i sag T-489/10 (2), hvorved den annullerede Rådets afgørelse om at opføre Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd og Valfajr 8th Shipping Line Co. på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd og Valfajr 8th Shipping Line Co. bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, på grundlag af de nye begrundelser for hver af disse enheder.

(4)

De identificerende oplysninger i forbindelse med en enhed, der er opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, bør ændres.

(5)

Efter Rettens domme i sagerne T-392/11 (3), T-404/11 (4) og T-63/2012 (5) er Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), og Oil Turbo Compressor Co. ikke opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010. s. 39.

(2)  Dom af 16. september 2013 i sag T-489/10, Islam Republic of Iran Shipping Lines/Rådet for Den Europæiske Union.

(3)  Dom af 16. maj 2013 i sag T-392/11, Iran Transfo/Rådet for Den Europæiske Union.

(4)  Dom af 17. april 2013 i sag T-404/11, Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG)/Rådet for Den Europæiske Union.

(5)  Dom af 26. oktober2012 I sag T-63/12, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)/Rådet for Den Europæiske Union.


BILAG

I.   Følgende enheder, der er opført på listen nedenfor, tilføjes til listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheran. Iran;

IRISL IMO Nr: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL har været involveret i transport af våbenrelateret materiel fra Iran under overtrædelse af punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1747(2007). Der blev indberettet tre klare overtrædelser til Iransanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd i 2009.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Registreringsnr. C 37422. c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

IMO nr. 9270658

Bushehr Shipping Company Limited ejes af IRISL.

27.11.2013

3.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran

HDSL har som egentlig ejer overtaget en række af Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) fartøjer. Som følge deraf optræder HDSL på vegne af IRISL.

27.11.2013

4.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypten;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypten;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypten.

Irano Misr Shipping Company yder som agent for IRISL i Egypten grundlæggende ydelser til IRISL.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, Det Forenede Kongerige

Virksomhedsregistreringsnummer # 41101 79

Irinvestship Ltd ejes af IRISL.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta

Registreringsnr. C 33735.

Majoriteten i IRISL (Malta) Ltd ejes af IRISL gennem IRISL Europe GmbH, der igen ejes af IRISL. Som følge deraf kontrolleres IRISL Malta Ltd af IRISL.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland

moms nummer DE217283818

Registreringsnr. HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) ejes af IRISL.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (eller: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (eller: Northern Iranshahr Street), No 221, Teheran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, 8 km, før Tavanir elstation, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company kontrolleres af IRISL.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

Registreringsnr. C 28940.

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Teheran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) ejes fuldt ud af Irano Hind Shipping Company, hvori majoriteten er ejet af IRISL. Således kontrolleres ISI Maritime Limited (Malta) af IRSL. Irano Hind Shipping Company er udpeget af FN som et selskab, der ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL.

27.11.2013

10.

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

ejes af IRISL.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited (Malta)

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Registreringsnr. C 41949.

Marble Shipping Limited (Malta) ejes af IRISL.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) har som egentlig ejer overtaget en række af Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) fartøjer. Som følge deraf optræder selskabet på vegne af IRISL.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Teheran, Iran.

Shipping Computer Services Company kontrolleres af IRISL.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) opererer og forvalter en række af Islamic Republic of Iran Shipping Lines' (IRISL) fartøjer. Som følge deraf handler det på vegne af IRISL og leverer grundlæggende ydelser til det.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co Ltd

(alias Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, mellem rådhuset og postkontoret, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Overfor byens postkontor, nr. 2, Telekommunikationscentret, Bandar Assaluyeh, Iran;

Chabahar Branch: Der foreligger ingen adresse.

Bushehr Branch: Der foreligger ingen adresse.

South Way Shipping Agency Co Ltd forvalter containerterminaloperationer i Iran og leverer tjenester til flådepersonale i Bandar Abbas på vegne af IRISL. Som følge deraf handler South Way Shipping Agency Co Ltd på vegne af IRISL.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Teheran, Iran P.O. P.O Box 15875/4155

Abyar Alley, Hjørnet af Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teheran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line ejes af IRISL.

27.11.2013

II.   Oplysningerne om den enhed, der er opført i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, og som er opført nedenfor, ændres til følgende:

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og personer og enheder, der yder støtte til Irans regering

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Forvaltningsselskab til opførelse af kernekraftanlæg

P.O. Box 14395-1359, Teheran, Iran

Underlagt AEOI og Novin Energy (der begge er omfattet af UNSCR 1737). Involveret i udviklingen af atomreaktorer.

26.7.2010


Top