Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0074

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 74/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 24–24 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/74/oj

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/31


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 74/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag II til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF) i kapitel XVII i bilag II til aftalen:

»—

32011 L 0063: Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 (EUT L 147 af 2.6.2011, s. 15).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2011/63/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (2), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … (3), [om indarbejdning af direktiv 2009/30/EF i aftalen], hvis denne dato falder senere.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 147 af 2.6.2011, s. 15.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Top