Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0071

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 71/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 291, 31.10.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 21–21 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/71(2)/oj

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/28


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 71/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32012 R 0835: Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 835/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 252 af 19.9.2012, s. 1.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top