Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0114R(02)

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF ( EUT L 62 af 6.3.2013 )

OJ L 239, 6.9.2013, p. 184–185 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/114(1)/corrigendum/2013-09-06/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

6.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/184


Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 62 af 6. marts 2013 )

1)

Side 29, bilaget, punkt 2, sidste afsnit:

I stedet for:

»»SPF«: den skønnede gennemsnitlige sæsonydelsesfaktor, der refererer til »nettosæsoneffektfaktoren i aktiv tilstand« (SCOPnet) for eldrevne varmepumper eller »den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i aktiv tilstand« (SPERnet) for termisk drevne varmepumper.«

læses:

»»SPF«: den skønnede gennemsnitlige sæsonydelsesfaktor, der refererer til »sæsoneffektfaktoren netto i aktiv tilstand« (SCOPnet) for eldrevne varmepumper eller »den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i aktiv tilstand« (SPERnet) for termisk drevne varmepumper.«

2)

Side 30, bilaget, punkt 3.4, første afsnit:

I stedet for:

»Systemgrænserne for måling omfatter køleprocessen, kølepumpen, adsorptions-/absorptionsprocessen og pumper til opløsningsmidler. SPF bør bestemmes som sæsoneffektfaktoren (SCOPnet) i henhold til EN 14825:2012 eller som den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i henhold til EN 12309. Dette indebærer, at den elektriske energi eller forbruget af brændstof, der anvendes til drift af varmepumpen og cirkulation af kølemidlet, skal tages i betragtning. Den tilhørende systemgrænse er vist i figur 1 nedenfor som SPFH2 markeret med rødt.«

læses:

»Systemgrænserne for måling omfatter køleprocessen, kølepumpen, adsorptions-/absorptionsprocessen og pumper til opløsningsmidler. SPF bør bestemmes som sæsoneffektfaktoren (SCOPnet) i henhold til EN 14825:2012 eller som den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i henhold til EN 12309. Dette indebærer, at den elektriske energi eller forbruget af brændstof, der anvendes til drift af varmepumpen og cirkulation af kølemidlet, skal tages i betragtning. Den tilhørende systemgrænse er vist i figur 1 nedenfor som SPFH2 markeret med rødt.«

3)

Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, fjerde afsnit:

I stedet for:

»EHW_bu

Energi, der anvendes til drift af det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

læses:

»EHW_bu

Energi, der anvendes til drift af det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«.

4)

Side 31, bilaget, punkt 3.4, listen over forkortelser til figur 1, ottende afsnit:

I stedet for:

»QHW_hp

Varme fra det supplerende varmeanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

læses:

»QHW_hp

Varme fra det supplerende forsyningsanlæg (ikke relevant for alle varmepumper)«

5)

Side 33, bilaget, punkt 3.7:

I stedet for:

»Varmepumper, der ikke er eldrevne, men som enten anvender et flydende eller gasformigt brændstof til drift af kompressoren, eller anvender en adsorptions-/absorptionsproces (der er drevet af forbrænding af flydende eller gasformigt brændstof eller ved hjælp af geotermisk/solvarmeenergi eller spildvarme), leverer vedvarende energi, så længe »den sæsonafhængige primære nettoenergifaktor i aktiv tilstand« (SPERnet) er på 115 % eller mere (7).«

læses:

»Varmepumper, der ikke er eldrevne, men som enten anvender et flydende eller gasformigt brændstof til drift af kompressoren, eller anvender en adsorptions-/absorptionsproces (der er drevet af forbrænding af flydende eller gasformigt brændstof eller ved hjælp af geotermisk/solvarmeenergi eller spildvarme), leverer vedvarende energi, så længe »den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor netto i aktiv tilstand« (SPERnet) er på 115 % eller mere (7).«.

6)

Side 33, bilag, punkt 3.9, første afsnit:

I stedet for:

»De HHP-værdier, der fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor, er baseret på HHE-værdier (HHE = varmetimeævivalenter), der ikke blot afspejler det antal timer, som varmepumpen er i brug, men også det antal timer, som det supplerende varmeanlæg er i brug. Eftersom det supplerende varmeanlæg er placeret udenfor de systemgrænser, der er beskrevet i afsnit 3.4, justeres HHE-værdierne for alle luft-luft-varmepumper på behørig vis, således at det kun er den anvendelige energi genereret af selve varmepumpen, der tages i betragtning. De justerede HHP-værdier fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor.«

læses:

»De HHP-værdier, der fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor, er baseret på HHE-værdier (HHE = varmetimeækvivalenter), der ikke blot afspejler det antal timer, som varmepumpen er i brug, men også det antal timer, som det supplerende forsyningsanlæg er i brug. Eftersom det supplerende forsyningsanlæg er placeret uden for de systemgrænser, der er beskrevet i afsnit 3.4, justeres HHE-værdierne for alle luft-luft-varmepumper på behørig vis, således at det kun er den anvendelige energi genereret af selve varmepumpen, der tages i betragtning. De justerede HHP-værdier fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor.«


Top