Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0253

2013/253/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. maj 2013 om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer C(2013) 3057)

OJ L 145, 31.5.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 288 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/253/oj

31.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 29. maj 2013

om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus)

(meddelt under nummer C(2013) 3057)

(2013/253/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig bilag IV, del A, kapitel I, punkt 16.2, 16.3 og 16.4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/473/EF af 5. juli 2006 om anerkendelse af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (2) blev visse tredjelande og visse regioner i tredjelande anerkendt som værende fri for disse skadegørere.

(2)

I beslutning 2006/473/EF anerkendes Bangladesh som værende fri for Cercospora angolensis Carv. & Mendes og Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus). Ud fra den audit, der blev foretaget i Bangladesh af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i juni 2010 og i februar 2013, fremgår det, at Bangladesh ikke længere bør anerkendes som værende fri for disse skadegørere.

(3)

I beslutning 2006/473/EF anerkendes visse stater i Brasilien som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus) og visse stater i Brasilien som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus). Ud fra de oplysninger, som Brasilien har indgivet, og den audit, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret foretog i november 2011, bør henholdsvis staterne Maranhão, Mato Grosso og Roraima og staterne Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná og Santa Catarina imidlertid ikke længere anerkendes som værende fri for disse skadegørere.

(4)

I beslutning 2006/473/EF anerkendes Ghana som værende fri for Cercospora angolensis Carv. & Mendes og Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus). Ud fra den audit, der blev foretaget i Ghana af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i april-maj 2012, fremgår det, at Ghana ikke længere bør anerkendes som værende fri for disse skadegørere.

(5)

I beslutning 2006/473/EF anerkendes USA som værende fri for Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus). Ud fra de oplysninger, der er indgivet af USA, bør Collier county, Hendry county og Polk county i staten Florida imidlertid ikke længere anerkendes som værende fri for nævnte skadegører.

(6)

I beslutning 2006/473/EF anerkendes også Sudan som værende et tredjeland fri for Xanthomonas campestris patogen for Citrus. I 2011 blev Sydsudan en uafhængig nationalstat. Derfor bør Sydsudan opføres i den beslutning som værende et tredjeland fri for Xanthomonas campestris patogen for Citrus.

(7)

Beslutning 2006/473/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2006/473/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Afrika: Sydafrika, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Sudan, Sydsudan, Swaziland og Zimbabwe«.

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

Brasilien, bortset fra staterne Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina og São Paulo«.

2)

Artikel 2, litra a) og b), affattes således:

»a)

alle citrusfrugtproducerende tredjelande i Nord-, Syd- og Mellemamerika samt Caribien, Asien (bortset fra Bangladesh og Yemen), Europa og Oceanien

b)

alle citrusfrugtproducerende tredjelande i Afrika undtagen Angola, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Mozambique, Nigeria, Uganda, Zambia og Zimbabwe.«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra a), b) og c), affattes således:

»a)

alle citrusfrugtproducerende tredjelande i Nord-, Syd- og Mellemamerika (bortset fra Argentina, Brasilien og USA) samt Caribien og Europa

b)

alle citrusfrugtproducerende tredjelande i Asien undtagen Bangladesh, Bhutan, Kina, Indonesien, Filippinerne og Taiwan

c)

alle citrusfrugtproducerende tredjelande i Afrika undtagen Sydafrika, Ghana, Kenya, Mozambique, Swaziland, Zambia og Zimbabwe«.

b)

Stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

Brasilien: alle områder undtagen staterne Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo.«

c)

Følgende indsættes som stk. 2, litra e):

»e)

USA: alle områder undtagen Collier county, Hendry county og Polk county i staten Florida.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 8.7.2006, s. 35.


Top