EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0138

2013/138/EU: Rådets afgørelse af 18. marts 2013 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

OJ L 77, 20.3.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 202 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/138(1)/oj

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. marts 2013

om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

(2013/138/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

Konventionen om kornhandel af 1995 blev indgået ved Rådets afgørelse 96/88/EF (1) og er siden da med regelmæssige mellemrum blevet forlænget for yderligere to år ad gangen. Konventionen blev senest forlænget ved en beslutning truffet af Det Internationale Kornråd i juni 2011 og gælder indtil den 30. juni 2013. Det er i Unionens interesse, at den forlænges igen. Kommissionen, der repræsenterer Unionen i Det Internationale Kornråd, bør derfor bemyndiges til at stemme for en sådan forlængelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vege skal indtages i Det Internationale Kornråd, skal være at stemme for, at konventionen om kornhandel af 1995 forlænges for endnu en periode på op til to år.

Kommissionen bemyndiges herved til at give udtryk for denne holdning i Det Internationale Kornråd.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EFT L 21 af 27.1.1996, s. 47.


Top