Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0434

2012/434/EU: Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

OJ L 200, 27.7.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 241 - 241

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/434/oj

27.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

(2012/434/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/107/EU (1) blev aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland (»aftalen«) undertegnet den 16. december 2011, med forbehold af dens indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, godkendes hermed på Unionens vegne (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at give den meddelelse, der er nævnt i aftalen, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 43.

(2)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 57 af 29.2.2012, s. 44, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top