Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0145

2012/145/EU: Rådets afgørelse af 28. februar 2012 om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

OJ L 72, 10.3.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 326 - 326

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/145(1)/oj

10.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. februar 2012

om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

(2012/145/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2008 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 241/2008 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (1).

(2)

Unionen har forhandlet med Republikken Guinea-Bissau om en ny protokol, ifølge hvilken EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Guinea-Bissaus højhedsområde eller jurisdiktion (herefter benævnt »protokollen«).

(3)

Disse forhandlinger mundede ud i, at protokollen blev paraferet den 15. juni 2011.

(4)

Denne protokol er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/885/EU (2) blevet undertegnet og anvendes midlertidigt fra den 16. juni 2011.

(5)

Protokollen bør indgås —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (i det følgende benævnt »protokollen«), godkendes herved på Unionens vegne (3).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den meddelelse, der er omhandlet i protokollens artikel 14, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af protokollen (4).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT L 75 af 18.3.2008, s. 49.

(2)  EUT L 344 af 28.12.2011, s. 1.

(3)  Protokollen er offentliggjort i EUT L 344 af 28.12.2011, s. 1, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(4)  Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top