Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0073

2011/73/EU: Kommissionens afgørelse af 2. februar 2011 om tilladelse til markedsføring af et mycelieekstrakt fra Lentinula edodes (shiitake-svamp) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 442)

OJ L 29, 3.2.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/73(1)/oj

3.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/30


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. februar 2011

om tilladelse til markedsføring af et mycelieekstrakt fra Lentinula edodes (shiitake-svamp) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 442)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/73/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden GlycaNova Norge AS indgav den 19. december 2007 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige om tilladelse til at markedsføre mycelieekstrakt fra shiitake-svampe (Lentinula edodes tidligere Lentinus edodes) som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Det kompetente britiske fødevarevurderingsorgan afgav den 3. november 2008 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at det var acceptabelt at anvende mycelieekstrakt fra Lentinula edodes som levnedsmiddelingrediens.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 7. januar 2009.

(4)

Inden for det i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 24. september 2009.

(6)

Den 9. juli 2010 konkluderede EFSA (Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier) i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved ekstrakt fra Lentinula edodes som en ny levnedsmiddelingrediens (2), at mycelieekstrakt fra Lentinula edodes var sikkert under de foreslåede betingelser for anvendelse og de foreslåede grænser for indtag.

(7)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at mycelieekstrakt fra Lentinula edodes opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mycelieekstrakt fra Lentinula edodes, jf. bilag I, kan markedsføres i EU som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelser.

Artikel 2

Mycelieekstrakt fra Lentinula edodes, som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »ekstrakt fra svampen Lentinula edodes« eller »ekstrakt fra shiitake-svamp« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til GlycaNova Norge AS, Oraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1685.


BILAG I

Specifikationer for mycelieekstrakt fra Lentinula edodes

Beskrivelse:

Den nye levnedsmiddelingrediens er et sterilt vandigt ekstrakt fremstillet af myceliet af Lentinula edodes, der dyrkes ved submersfermentering. Det er en lysebrun, svagt uklar væske.

Lentinan er et β-(1-3) β-(1-6)-D-glucan, som har en molekylvægt på ca. 5 × 105 dalton, en forgreningsgrad på 2/5 og en tripel-helix tertiær struktur.

Sammensætning af mycelieekstrakt fra Lentinula edodes

Vandindhold

98 %

Tørstof

2 %

Fri glucose

mindre end 20 mg/ml

Protein i alt (1)

mindre end 0,1 mg/ml

N-holdige bestanddele (2)

mindre end 10 mg/ml

Lentinan

0,8-1,2 mg/ml


(1)  Bradford-metoden.

(2)  Kjeldahl-metoden.


BILAG II

Anvendelse af mycelieekstrakt fra Lentinula edodes

Fødevaregruppe

Maksimumsindhold af mycelieekstrakt fra Lentinula edodes

Brødprodukter

2 ml/100 g

Læskedrikke

0,5 ml/100 ml

Færdigretter

2,5 ml pr. måltid

Fødevarer på basis af yoghurt

1,5 ml/100 ml

Kosttilskud (som defineret i direktiv 2002/46/EF (1))

2,5 ml pr. daglig dosis


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.


Top