Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0650

2010/650/EU: Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ministerrådet af 21. juni 2010 om overgangsforanstaltninger, der finder anvendelse fra datoen for undertegnelsen til datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret for første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

OJ L 287, 4.11.2010, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/650/oj

4.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/68


AFGØRELSE Nr. 2/2010 TRUFFET AF AVS-EU-MINISTERRÅDET

af 21. juni 2010

om overgangsforanstaltninger, der finder anvendelse fra datoen for undertegnelsen til datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret for første gang i Luxembourg den 25. juni 2005

(2010/650/EU)

AVS-EU-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (i det følgende benævnt »Cotonouaftalen«) (2), særlig artikel 95, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Cotonouaftalen blev indgået for 20 år begyndende den 1. marts 2000. Den indeholdt dog bestemmelse om, at det var muligt efter hver femårsperiode at ændre den ved hjælp af en revisionsprocedure.

(2)

Forhandlingerne om den første ændring af Cotonouaftalen blev afsluttet i Bruxelles den 23. februar 2005. Ændringsaftalen blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 og trådte i kraft den 1. juli 2008.

(3)

Forhandlingerne om den anden ændring af Cotonouaftalen blev officielt påbegyndt på AVS-EU-Ministerrådets møde den 29. maj 2009 og blev afsluttet i Bruxelles den 19. marts 2010. Aftalen om ændring af Cotonouaftalen for anden gang (i det følgende benævnt »aftalen«), undertegnet i Ouagadougou den 22. juni 2010, træder i kraft ved afslutningen af den ratifikationsprocedure, der er omhandlet i Cotonouaftalens artikel 93.

(4)

I overensstemmelse med Cotonouaftalens artikel 95, stk. 3, skal AVS-EU-Ministerrådet vedtage overgangsforanstaltninger i det omfang, det er nødvendigt, for at dække perioden fra datoen for undertegnelsen til datoen for ikrafttrædelsen af aftalen.

(5)

Den Europæiske Union, dens medlemsstater og medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (i det følgende benævnt »parterne«) finder det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om midlertidig anvendelse af aftalen, som får virkning fra datoen for aftalens undertegnelse.

(6)

Parterne vil bestræbe sig på at afslutte ratifikationsproceduren inden to år fra undertegnelsen af aftalen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Midlertidig anvendelse af aftalen

Aftalen om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (i det følgende benævnt »aftalen«), finder midlertidig anvendelse fra datoen for aftalens undertegnelse.

Artikel 2

Denne afgørelses gennemførelse og aftalens ikrafttræden

Unionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en fuldstændig gennemførelse af denne afgørelse. EU-medlemsstaterne og medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet opfordres til at træffe de foranstaltninger, de skønner hensigtsmæssige for at gennemføre denne afgørelse.

Parterne bestræber sig på at afslutte de nødvendige procedurer for at sikre den fuldstændige ikrafttrædelse af aftalen inden for to år fra datoen for dens undertegnelse.

Artikel 3

Denne afgørelses ikrafttræden og gyldighed

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for undertegnelsen af aftalen.

Den finder anvendelse, indtil aftalen træder i kraft.

Udfærdiget i Ouagadougou, den 21. juni 2010.

På vegne af AVS-EU-Ministerrådet

P. BUNDUKU-LATHA

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27.


Top