Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1296

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

OJ L 348, 29.12.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1296/oj

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/10


RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1296/2009

af 23. december 2009

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 63, 64, 65 og 82 og bilag VII, XI og XIII til vedtægten og artikel 20, stk. 1, og artikel 64, 92 og 132 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre tjenestemændene og de øvrige ansatte ved Den Europæiske Union en købekraftsudvikling, der er parallel med udviklingen for de nationale tjenestemænd i medlemsstaterne, bør der foretages en tilpasning af vederlag og pensioner for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union på grundlag af den årlige undersøgelse i 2009.

(2)

Den tilpasning af vederlag og pensioner, der er foreslået af Kommissionen, bør ændres i lyset af den finansielle og økonomiske krise og som en del af Unionens økonomiske politik og socialpolitik. Situationen bør på et passende tidspunkt tages op til fornyet vurdering —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2009 ændres datoen »den 1. juli 2008« til »den 1. juli 2009« i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i følgende tabel.

Med virkning fra den 1. januar 2010 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag VII, artikel 17, stk. 3, anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i følgende tabel.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag XIII, artikel 20, stk. 1, anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i følgende tabel.

Med virkning fra den 16. maj 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 5 i følgende tabel. De årlige tilpasninger for disse tjenestesteder træder i kraft den 16. maj 2009.

Med virkning fra den 1. maj 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 6 i følgende tabel. De årlige tilpasninger for disse tjenestesteder træder i kraft den 1. maj 2009.

1

2

3

4

5

6

Land/Tjenestested

Vederlag

1.7.2009

Overførsel

1.1.2010

Pension

1.7.2009

Vederlag

16.5.2009

Vederlag

1.5.2009

Bulgarien

 

62,0

100,0

69,2

 

Tjekkiet

88,3

80,4

100,0

 

 

Danmark

138,7

133,9

133,9

 

 

Tyskland

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

München

106,1

 

 

 

 

Estland

82,1

79,6

100,0

 

 

Irland

114,7

110,6

110,6

 

 

Grækenland

94,2

93,5

100,0

 

 

Spanien

99,4

93,5

100,0

 

 

Frankrig

115,8

108,5

108,5

 

 

Italien

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cypern

88,7

91,5

100,0

 

 

Letland

84,5

77,1

100,0

 

 

Litauen

76,5

71,0

100,0

 

 

Ungarn

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Nederlandene

109,3

101,1

101,1

 

 

Østrig

106,9

105,9

105,9

 

 

Polen

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugal

87,8

87,2

100,0

 

 

Rumænien

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovenien

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovakiet

84,3

79,0

100,0

 

 

Finland

121,3

116,6

116,6

 

 

Sverige

 

98,0

100,0

102,8

 

Det Forenede Kongerige

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til 894,57 EUR og 1 192,76 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 1, stk. 1, til 167,31 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes børnetilskuddet i vedtægtens bilag VII, artikel 2, stk. 1, til 365,60 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 1, til 248,06 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 2, til 89,31 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i vedtægtens artikel 69 og i bilag VII, artikel 4, stk. 1, andet afsnit, til 495,89 EUR.

Med virkning fra den 14. juli 2009 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til 356,48 EUR.

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2010 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 8, stk. 2, således:

0 EUR pr. km for strækningen mellem:

0 og 200 km

0,3719 EUR pr. km for strækningen mellem:

201 og 1 000 km

0,6198 EUR pr. km for strækningen mellem:

1 001 og 2 000 km

0,3719 EUR pr. km for strækningen mellem:

2 001 og 3 000 km

0,1238 EUR pr. km for strækningen mellem:

3 001 og 4 000 km

0,0597 EUR pr. km for strækningen mellem:

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for en strækning ud over:

10 000 km.

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på:

185,92 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 km og 1 450 km,

371,79 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mere end 1 450 km.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 10, stk. 1, til:

38,43 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

30,98 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

1 094,01 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

650,50 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 1 312,02 EUR og maksimumsbeløbet til 2 624,05 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 1 192,76 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

ANSÆTTELSESGRUPPE

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

822,88 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

487,86 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i vilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 984,02 EUR og maksimumsbeløbet til 1 968,04 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 894,57 EUR.

Med virkning fra den 14. juli 2009 fastsættes arbejdsløshedsunderstøttelsen i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til mindst 865,73 EUR og højst 2 037,00 EUR.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (2) fastsatte tillæg for skifteholdsarbejde til henholdsvis 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR og 843,65 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2009 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (3) med en koefficient på 5,412934.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes tabellen i vedtægtens bilag XIII, artikel 8, stk. 2, med følgende tabel:

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2009 og med henblik på anvendelse af vedtægtens bilag XIII, artikel 18, stk. 1, fastsættes den faste godtgørelse, omhandlet i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til:

129,36 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4 og C 5

198,33 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1, C 2 og C 3.

Artikel 17

Med virkning fra den 14. juli 2009 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Artikel 18

Denne forordning skal om nødvendigt tages op til fornyet vurdering, og Kommissionen skal med henblik herpå fremsætte et forslag til ændring af denne forordning, hvorom Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).


Top