Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0605

Rådets fælles aktion 2009/605/FUSP af 7. august 2009 om ændring af fælles aktion 2009/137/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

OJ L 206, 8.8.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/605/oj

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/20


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/605/FUSP

af 7. august 2009

om ændring af fælles aktion 2009/137/FUSP om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo (1)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. februar 2009 fælles aktion 2009/137/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Kosovo.

(2)

Artikel 5, stk. 1, i fælles aktion 2009/137/FUSP fastsætter et finansielt referencegrundlag på 645 000 EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat indtil den 28. februar 2010. Det finansielle referencegrundlag bør forhøjes med 102 000 EUR til dækning af udgifterne i forbindelse med den styrkede tilstedeværelse af forbindelsespersonale i Beograd.

(3)

Fælles aktion 2009/137/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 1, i fælles aktion 2009/137/FUSP affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat er for perioden fra den 1. marts 2009 til den 28. februar 2010 på 747 000 EUR.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  I henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 46 af 17.2.2009, s. 69.


Top