Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0317

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2009 af 17. april 2009 om erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

OJ L 100, 18.4.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 185 - 186

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; ophævet ved 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/317/oj

18.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 317/2009

af 17. april 2009

om erstatning af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 af 25. april 2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da USA undlod at bringe Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalerne, blev der ved forordning (EF) nr. 673/2005 indført en tillægstold i form af en værditold på 15 % på importen af visse produkter med oprindelse i USA fra den 1. maj 2005. I overensstemmelse med WTO's tilladelse til at suspendere anvendelsen af indrømmelser over for USA skal Kommissionen afpasse suspensionsniveauet årligt efter niveauet af den annullation eller forringelse, som CDSOA forårsagede for Fællesskabet på det pågældende tidspunkt.

(2)

CDSOA-udbetalingerne for det seneste år, for hvilke der foreligger data, vedrører antidumping- og udligningstold, som er opkrævet i regnskabsåret 2008 (1.10.2007-30.9.2008). På grundlag af data offentliggjort af United States' Customs and Border Protection er niveauet af annullation eller forringelse forårsaget for Fællesskabet blevet beregnet til 16,31 mio. USD.

(3)

Da niveauet af annullation eller forringelse og følgelig niveauet af suspension er faldet, bør de produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 673/2005, som i 2006 og 2007 blev føjet til listen i bilag I til forordning (EF) nr. 673/2005, først fjernes fra listen i bilag I til samme forordning. Fire produkter i bilag I til forordning (EF) nr. 673/2005 bør derefter trækkes tilbage fra listen i samme forordning i den orden, de er anført på listen.

(4)

Virkningerne af tillægsimporttolden i form af en værditold på 15 % på importen fra USA af produkterne i det ændrede bilag I repræsenterer i et år en handelsværdi på ikke over 16,31 mio. USD.

(5)

For at undgå forsinkelse af toldklareringen af varer, der ikke længere er omfattet af tillægsimporttolden i form af en værditold på 15 %, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handelsretaliering —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 673/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2009.

På Kommissionens vegne

Catherine ASHTON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 110 af 30.4.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Produkter, der er omfattet af tillægstold, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af produkter, som tariferes under disse koder, findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), ændret ved forordning (EF) nr. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1


Top