Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0423

2008/423/EF: Kommissionens beslutning af 8. maj 2008 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2008) 1736)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 262 - 263

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/423/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/79


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. maj 2008

om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF

(meddelt under nummer K(2008) 1736)

(2008/423/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 12, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1451/2007 er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2).

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på denne liste, enten at alle deltagere har trukket sig ud, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget dossier inden for de frister, der er anført i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 22. juni 2007.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har personer tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for nogle af de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(5)

Der bør derfor fastsættes en ny frist for indsendelse af dossierer for disse stoffer og produkttyper.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nye frist for indsendelse af dossierer for de stoffer og produkttyper, der er nævnt i bilaget, er den 30. juni 2009.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(2)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/31/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 57).


BILAG

Stoffer og produkttyper, for hvilke den nye frist for indsendelse af dossierer er den 30. juni 2009

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

1

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

2

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

3

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

5

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

siliciumdioxid/kiselgur

plantebeskyttelsesmiddel

61790-53-2

18


Top