Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0079

Rådets forordning (EF) nr. 79/2008 af 28. januar 2008 om ophævelse af forordning (EF) nr. 152/2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol)

OJ L 25, 30.1.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/79(1)/oj

30.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 79/2008

af 28. januar 2008

om ophævelse af forordning (EF) nr. 152/2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side fastlagde i protokol 2 om stålprodukter en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter for indførsel i Fællesskabet af stålprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(2)

Ordningen med dobbeltkontrol blev gennemført ved forordning (EF) nr. 152/2002 af 21. januar 2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol) (1).

(3)

Ved afgørelse nr. 1/2007 af 20. december 2007 (2) ændrede Stabiliserings- og Associeringsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien protokol 2 om stålprodukter, så ordningen med dobbeltkontrol ophæves. Forordning (EF) nr. 152/2002 bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 152/2002 ophæves herved.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Rådets vegne

Formand

D. RUPEL


(1)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s 1).

(2)  Se side 10 i denne EUT.


Top