EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1391

Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/2007 af 27. november 2007 om særforanstaltninger for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 1267/2007 i svinekødssektoren

OJ L 310, 28.11.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1391/oj

28.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1391/2007

af 27. november 2007

om særforanstaltninger for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 1267/2007 i svinekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3444/90 af 27. november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød (1), særlig artikel 11, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

En gennemgang af situationen viser, at der er risiko for, at den ordning med støtte til privat oplagring, der blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1267/2007 (2), anvendes i overdreven grad. Det er derfor nødvendigt at suspendere anvendelsen af forordningen og at afvise de ansøgninger, der er til behandling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1267/2007 suspenderes fra den 28. november til den 4. december 2007.

2.   Ansøgninger, der er indgivet fra den 27. november 2007, og for hvilke beslutninger om godkendelse skulle have været truffet i løbet af perioden, afvises.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 333 af 30.11.1990, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(2)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 53.


Top