Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0063(01)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 63/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

OJ L 304, 22.11.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 205 - 206

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/63(2)/oj

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/43


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 63/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 98/2006 af 7. juli 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i artikel 1, stk. 5, i protokol 31 til aftalen:

»—

32006 D 1982: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 289 af 19.10.2006, s. 50.

(2)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top