Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0233

Kommissionens forordning (EF) nr. 233/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af importtolden for afskallet ris af visse sorter fra den 3. marts 2007

OJ L 65, 3.3.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/233/oj

3.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 233/2007

af 2. marts 2007

om fastsættelse af importtolden for afskallet ris af visse sorter fra den 3. marts 2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 11a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af oplysninger fremsendt af de kompetente myndigheder har Kommissionen konstateret, at der for perioden fra 1. september 2006 til 28. februar 2007 er udstedt importlicenser for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 for en mængde på 352 809 t, når der ses bort fra importlicenser for Basmati-ris. Importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, undtagen Basmati-ris, bør derfor ændres.

(2)

Da toldsatsens fastsættelse skal finde sted senest 10 dage efter afslutningen af ovennævnte periode, bør nærværende forordning træde i kraft straks —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 er på 65,00 EUR/t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).


Top