Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0096

Rådets direktiv 2006/96/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 81–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 709–734 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/96/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/81


RÅDETS DIREKTIV 2006/96/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen,, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 69/493/EØF (2), 70/156/EØF (3), 70/157/EØF (4), 70/220/EØF (5), 70/221/EØF (6), 70/388/EØF (7), 71/127/EØF (8), 71/316/EØF (9), 71/320/EØF (10), 71/347/EØF (11), 72/245/EØF (12), 74/61/EØF (13), 74/408/EØF (14), 74/483/EØF (15), 75/322/EØF (16), 76/114/EØF (17), 76/757/EØF (18), 76/758/EØF (19), 76/759/EØF (20), 76/760/EØF (21), 76/761/EØF (22), 76/762/EØF (23), 76/767/EØF (24), 77/536/EØF (25), 77/538/EØF (26), 77/539/EØF (27), 77/540/EØF (28), 77/541/EØF (29), 78/318/EØF (30), 78/764/EØF (31), 78/932/EØF (32), 79/622/EØF (33), 86/298/EØF (34), 87/402/EØF (35), 89/173/EØF (36), 91/226/EØF (37), 94/11/EF (38), 94/20/EF (39), 95/28/EF (40), 96/74/EF (41), 98/34/EF (42), 1999/45/EF (43), 2000/25/EF (44), 2000/40/EF (45), 2001/56/EF (46), 2001/85/EF (47), 2002/24/EF (48), 2003/37/EF (49), 2003/97/EF (50), 2004/22/EF (51) og 2005/66/EF (52) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 69/493/EØF, 70/156/EØF, 70/157/EØF, 70/220/EØF, 70/221/EØF, 70/388/EØF, 71/127/EØF, 71/316/EØF, 71/320/EØF, 71/347/EØF, 72/245/EØF, 74/61/EØF, 74/408/EØF, 74/483/EØF, 75/322/EØF, 76/114/EØF, 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 76/767/EØF, 77/536/EØF, 77/538/EØF, 77/539/EØF, 77/540/EØF, 77/541/EØF, 78/318/EØF, 78/764/EØF, 78/932/EØF, 79/622/EØF, 86/298/EØF, 87/402/EØF, 89/173/EØF, 91/226/EØF, 94/11/EF, 94/20/EF, 95/28/EF, 96/74/EF, 98/34/EF, 1999/45/EF, 2000/25/EF, 2000/40/EC, 2001/56/EF, 2001/85/EF, 2002/24/EF, 2003/37/EF, 2003/97/EF, 2004/22/EF og 2005/66/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2006. s. 11.

(2)  EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36.

(3)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(4)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 16.

(5)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1.

(6)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23.

(7)  EFT L 176 af 10.8.1970, s. 12.

(8)  EFT L 68 af 22.3.1971, s. 1.

(9)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1.

(10)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37.

(11)  EFT L 239 af 25.10.1971, s. 1.

(12)  EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15.

(13)  EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22.

(14)  EFT L 221 af 12.8.1974, s. 1.

(15)  EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4.

(16)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 28.

(17)  EFT L 24 af 30.1.1976, s. 1.

(18)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 32.

(19)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 54.

(20)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71.

(21)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 85.

(22)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96.

(23)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 122.

(24)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153.

(25)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 1.

(26)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 60.

(27)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 72.

(28)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 83.

(29)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95.

(30)  EFT L 81 af 28.3.1978, s. 49.

(31)  EFT L 255 af 18.9.1978, s. 1.

(32)  EFT L 325 af 20.11.1978, s. 1.

(33)  EFT L 179 af 17.7.1979, s. 1.

(34)  EFT L 186 af 8.7.1986, s. 26.

(35)  EFT L 220 af 8.8.1987, s. 1.

(36)  EFT L 67 af 10.3.1989, s. 1.

(37)  EFT L 103 af 23.4.1991, s. 5.

(38)  EFT L 100 af 19.4.1994, s. 37.

(39)  EFT L 195 af 29.7.1994, s. 1.

(40)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 1.

(41)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38.

(42)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(43)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(44)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1.

(45)  EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.

(46)  EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21.

(47)  EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1.

(48)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.

(49)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(50)  EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1.

(51)  EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.

(52)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 37.


BILAG

FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   MOTORDREVNE KØRETØJER

1.

31970 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31978 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EØF af 21.12.1977 (EFT L 81 af 28.3.1978, s. 1),

31978 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EØF af 12.6.1978 (EFT L 168 af 26.6.1978, s. 39),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31980 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16.12.1980 (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 34),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 51),

31987 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EØF af 25.6.1987 (EFT L 220 af 8.8.1987, s. 44),

31992 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EØF af 18.6.1992 (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1),

31993 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29.9.1993 (EFT L 264 af 23.10.1993, s. 49),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EØF af 31.10.1995 (EFT L 266 af 8.11.1995, s. 1),

31996 L 0027: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/27/EF af 20.5.1996 (EFT L 169 af 8.7.1996, s. 1),

31996 L 0079: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/79/EF af 16.12.1996 (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 7),

31997 L 0027: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22.7.1997 (EFT L 233 af 25.8.1997, s. 1),

31998 L 0014: Kommissionens direktiv 98/14/EF af 6.2.1998 (EFT L 91 af 25.3.1998, s. 1),

31998 L 0091: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF af 14.12.1998 (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25),

32000 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26.6.2000 (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9),

32001 L 0056: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27.9.2001 (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21),

32001 L 0085: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20.11.2001 (EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1),

32001 L 0092: Kommissionens direktiv 2001/92/EF af 30.10.2001 (EFT L 291 af 8.11.2001, s. 24),

32001 L 0116: Kommissionens direktiv 2001/116/EF af 20.12.2001 (EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0097: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10.11.2003 (EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1),

32003 L 0102: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF af 17.11.2003 (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 15),

32003 R 0807: Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36),

32004 L 0003: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF af 11.2.2004 (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 36),

32004 L 0078: Kommissionens direktiv 2004/78/EF af 29.4.2004 (EUT L 153 af 30.4.2004, s. 103),

32004 L 0104: Kommissionens direktiv 2004/104/EF af 14.10.2004 (EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13),

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25.7.2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12),

32005 L 0064: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26.10.2005 (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10),

32005 L 0066: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/66/EF af 26.10.2005 (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 37),

32006 L 0028: Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6.3.2006 (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 27),

32006 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17.5.2006 (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 12).

a)

I bilag VII indsættes følgende i listen i del I

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

b)

Bilag IX, punkt 47, i henholdsvis del I, side 2, og del II, side 2, affattes således:

»47.

Afgiftsklasse eller eventuelt national kodebetegnelse:

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

2.

31970 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 16), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EØF af 7.11.1973 (EFT L 321 af 22.11.1973, s. 33),

31977 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EØF af 8.3.1977 (EFT L 66 af 12.3.1977, s. 33),

31981 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EØF af 13.4.1981 (EFT L 131 af 18.5.1981, s. 6),

31984 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EØF af 3.7.1984 (EFT L 196 af 26.7.1984, s. 47),

31984 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EØF af 3.9.1984 (EFT L 238 af 6.9.1984, s. 31),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17.7.1989 (EFT L 238 af 15.8.1989, s. 43),

31992 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EØF af 10.11.1992 (EFT L 371 af 19.12.1992, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0020: Kommissionens direktiv 96/20/EØF af 27.3.1996 (EFT L 92 af 13.4.1996, s. 23),

31999 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15.12.1999 (EFT L 334 af 28.12.1999, s. 41),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag II tilføjes følgende i punkt 4.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

3.

31970 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EØF af 28.5.1974 (EFT L 159 af 15.6.1974, s. 61),

31977 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EØF af 30.11.1976 (EFT L 32 af 3.2.1977, s. 32),

31978 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EØF af 14.7.1978 (EFT L 223 af 14.8.1978, s. 48),

31983 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EØF af 16.6.1983 (EFT L 197 af 20.7.1983, s. 1),

31988 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EØF af 3.12.1987 (EFT L 36 af 9.2.1988, s. 1),

31988 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EØF af 16.6.1988 (EFT L 214 af 6.8.1988, s. 1),

31989 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EØF af 18.7.1989 (EFT L 226 af 3.8.1989, s. 1),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17.7.1989 (EFT L 238 af 15.8.1989, s. 43),

31991 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EØF af 26.6.1991 (EFT L 242 af 30.8.1991, s. 1),

31993 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EØF af 28.6.1993 (EFT L 186 af 28.7.1993, s. 21),

31994 L 0012: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/12/EF af 23.3.1994 (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 42),

31996 L 0044: Kommissionens direktiv 96/44/EF af 1.7.1996 (EFT L 210 af 20.8.1996, s. 25),

31996 L 0069: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/69/EF af 8.10.1996 (EFT L 282 af 1.11.1996, s. 64),

31998 L 0069: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13.10.1998 (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1),

31998 L 0077: Kommissionens direktiv 98/77/EF af 2.10.1998 (EFT L 286 af 23.10.1998, s. 34),

31999 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15.12.1999 (EFT L 334 af 28.12.1999, s. 43)

32001 L 0001: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/1/EF af 22.1.2001 (EFT L 35 af 6.2.2001, s. 34),

32001 L 0100: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/100/EF af 7.12.2001 (EFT L 16 af 18.1.2002, s. 32),

32002 L 0080: Kommissionens direktiv 2002/80/EF af 3.10.2002 (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 20),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0076: Kommissionens direktiv 2003/76/EF af 11.8.2003 (EUT L 206 af 15.8.2003, s. 29).

I bilag XIII tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien.«

4.

31970 L 0221: Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beholdere for flydende brændstof og afskærmning på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 22),

31981 L 0333: Kommissionens direktiv 81/333/EØF af 13.4.1981 (EFT L 131 af 18.5.1981, s. 4),

31997 L 0019: Kommissionens direktiv 97/19/EF af 18.4.1997 (EFT L 125 af 16.5.1997, s. 1),

32000 L 0008: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20.3.2000 (EFT L 106 af 3.5.2000, s. 7),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0020: Kommissionens direktiv 2006/20/EF af 17.2.2006 (EUT L 48 af 18.2.2006, s. 16).

I bilag II tilføjes følgende i kolonnen under punkt 6.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

5.

31970 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (EFT L 176 af 10.8.1970, s. 12), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I, punkt 1.4.1, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

6.

31971 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EØF af 1. marts 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til motordrevne køretøjer (EFT L 68 af 22.3.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EØF af 20.7.1979 (EFT L 239 af 22.9.1979, s. 1),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EØF af 18.2.1985 (EFT L 90 af 29.3.1985, s. 1),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EØF af 6.11.1986 (EFT L 327 af 22.11.1986, s. 49),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EØF af 16.5.1988 (EFT L 147 af 14.6.1988, s. 77),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I tillæg 2 til bilag II tilføjes følgende i listen over kendingsnumre/bogstaver i punkt 4.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

7.

31971 L 0320: Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EØF af 11.2.1974 (EFT L 74 af 19.3.1974, s. 7),

31975 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EØF af 25.7.1975 (EFT L 236 af 8.9.1975, s. 3),

31979 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 12),

31985 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EØF af 23.12.1985 (EFT L 380 af 31.12.1985, s. 1),

31988 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EØF af 24.3.1988 (EFT L 92 af 9.4.1988, s. 47),

31991 L 0422: Kommissionens direktiv 91/422/EØF af 15.7.1991 (EFT L 233 af 22.8.1991, s. 21),

31998 L 0012: Kommissionens direktiv 98/12/EF af 27.1.1998 (EFT L 81 af 18.3.1998, s. 1),

32002 L 0078: Kommissionens direktiv 2002/78/EF af 1.10.2002 (EFT L 267 af 4.10.2002, s. 23),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag XV tilføjes følgende i kolonnen under punkt 4.4.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

8.

31972 L 0245: Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) (EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15), som ændret ved:

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17.7.1989 (EFT L 238 af 15.8.1989, s. 43),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EØF af 31.10.1995 (EFT L 266 af 8.11.1995, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0104: Kommissionens direktiv 2004/104/EF af 14.10.2004 (EUT L 337 af 13.11.2004, s. 13),

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25.7.2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12),

32005 L 0083: Kommissionens direktiv 2005/83/EF af 23.11.2005 (EUT L 305 af 24.11.2005, s. 32),

32006 L 0028: Kommissionens direktiv 2006/28/EF af 6.3.2006 (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 27).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

9.

31974 L 0061: Rådets direktiv 74/61/EØF af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende anordninger til tyverisikring af motorkøretøjer (EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22), som ændret ved:

31995 L 0056:Kommissionens direktiv 95/56/EF Euratom af 8.11.1995 (EFT L 286 af 29.11.1995, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 5.1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

10.

31974 L 0408: Rådets direktiv 74/408/EØF af 22. juli1974 om sæder, sædeforankringer og nakkestøtter i motorkøretøjer (EFT L 221 af 12.8.1974, s 1), som ændret ved:

31981 L 0577: Rådets direktiv 81/577/EØF af 20.7.1981 (EFT L 209 af 29.7.1981, s. 34),

31996 L 0037: Kommissionens direktiv 96/37/EF af 17.6.1996 (EFT L 186 af 25.7.1996, s. 28),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0039: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/39/EF af 7.9.2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 143).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 6.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

11.

31974 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EØF af 17. september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele på motordrevne køretøjer (EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4), som ændret ved:

31979 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EØF af 18.4.1979 (EFT L 128 af 26.5.1979, s. 1),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

12.

31975 L 0322: Rådets direktiv 75/322/EØF af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om anordninger til radiostøjdæmpning af landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (EFT L 147 af 9.6.1975, s. 28), som ændret ved:

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17.12.1982 (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14.1.2000 (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 23),

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EF af 8.1.2001 (EFT L 28 af 30.1.2001, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

13.

31976 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 1), som ændret ved:

31978 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EØF af 19.5.1978 (EFT L 155 af 13.6.1978, s. 31),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilagets punkt 2.1.2 tilføjes følgende til teksten i parentes:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

14.

31976 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 32), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0029: Kommissionens direktiv 97/29/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 11),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I, punkt 4.2.1 tilføjes følgende:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

15.

31976 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 54), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0030: Kommissionens direktiv 97/30/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 25),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

16.

31976 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EØF af 28.3.1989 (EFT L 109 af 20.4.1989, s. 25),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0015: Kommissionens direktiv 1999/15/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 14),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

17.

31976 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 85), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0031: Kommissionens direktiv 97/31/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 49),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

18.

31976 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende forlygter på motorkøretøjer, der fungerer som nærlys- og/eller fjernlyslygter, samt vedrørende lyskilder (glødelamper og andet) til brug i godkendte lygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 15),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0017: Kommissionens direktiv 1999/17/EF af 18.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 45),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I, punkt 5.2.1 og 6.2.1 tilføjes følgende til listen:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

19.

31976 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 122), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasninger af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0018: Kommissionens direktiv 1999/18/EF af 18.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 82),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

20.

31977 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 26),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0055: Kommissionens direktiv 1999/55/EF af 1.6.1999 (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 28),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag VI indsættes følgende:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

21.

31977 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 60), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EØF af 1.8.1989 (EFT L 265 af 12.9.1989, s. 24),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0014: Kommissionens direktiv 1999/14/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 1)

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

22.

31977 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 72), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0032: Kommissionens direktiv 97/32/EF af 11.6.1997 (EFT L 171 af 30.6.1997, s. 63),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

23.

31977 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 83), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0016: Kommissionens direktiv 1999/16/EF af 16.3.1999 (EFT L 97 af 12.4.1999, s. 33),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

24.

31977 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EØF af 20.7.1981 (EFT L 209 af 29.7.1981, s. 32),

31982 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EØF af 2.4.1982 (EFT L 139 af 19.5.1982, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31990 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30.10.1990 (EFT L 341 af 6.12.1990, s. 1),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0036: Kommissionens direktiv 96/36/EF af 17.6.1996 (EFT L 178 af 17.7.1996, s. 15),

32000 L 0003: Kommissionens direktiv 2000/3/EF af 22.2.2000 (EFT L 53 af 25.2.2000, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/40/EF af 7.9.2005 (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 146).

I bilag III indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

25.

31978 L 0318: Rådets direktiv 78/318/EØF af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om rudeviskere og rudevaskere til biler (EFT L 81 af 28.3.1978, s. 49), som ændret ved:

31994 L 0068: Kommissionens direktiv 94/68/EF af 16.12.1994 (EFT L 354 af 31.12.1994, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 7.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

26.

31978 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 255 af 18.9.1978, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17.12.1982 (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 45),

31983 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EØF af 28.3.1983 (EFT L 109 af 26.4.1983, s. 13),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EØF af 30.6.1988 (EFT L 228 af 17.8.1988, s. 31),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

31999 L 0057: Kommissionens direktiv 1999/57/EF af 7.6.1999 (EFT L 148 af 15.6.1999, s. 35),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.5.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

27.

31978 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EØF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne køretøjer (EFT L 325 af 20.11.1978, s. 1), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

28.

31979 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EØF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (EFT L 179 af 17.7.1979, s. 1), som ændret ved:

31982 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EØF af 15.12.1982 (EFT L 386 af 31.12.1985, s. 31),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EØF af 22.6.1988 (EFT L 200 af 26.7.1988, s. 32),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0040: Kommissionens direktiv 1999/40/EF af 6.5.1999 (EFT L 124 af 18.5.1999, s. 11),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag VI indsættes følgende:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

29.

31986 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 186 af 8.7.1986, s. 26), som ændret ved:

31989 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 29),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0019: Kommissionens direktiv 2000/19/EF af 13.4.2000 (EFT L 94 af 14.4.2000, s. 31),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EF af 18.10.2005 (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 17).

I bilag VI indsættes følgende:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

30.

31987 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 220 af 8.8.1987, s. 1), som ændret ved:

31989 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EØF af 21.12.1989 (EFT L 398 af 30.12.1989, s. 27),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0022: Kommissionens direktiv 2000/22/EF af 28.4.2000 (EFT L 107 af 4.5.2000, s. 26),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EF af 18.10.2005 (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 17).

I bilag VII indsættes følgende:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

31.

31989 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT L 67 af 10.3.1989, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23.9.1997 (EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0001: Kommissionens direktiv 2000/1/EF af 14.1.2000 (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 16),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0026: Kommissionens direktiv 2006/26/EF af 2.3.2006 (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 22).

a)

I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1 til punkt 5.4.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

b)

i bilag IV tilføjes følgende i første led i tillæg 4:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

c)

I bilag V tilføjes følgende i tredje afsnit i punkt 2.1.3:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

32.

31991 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 103 af 23.4.1991, s. 5), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.4.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

33.

31994 L 0020: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/20/EF af 30. maj 1994 om mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og påhængskøretøjer og anordningernes fastgøring på køretøjerne (EFT L 195 af 29.7.1994, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 3.3.4:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

34.

31995 L 0028: Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/28/EF af 24. oktober 1995 om brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I indsættes følgende i punkt 6.1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

35.

32000 L 0025: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0013: Kommissionens direktiv 2005/13/EF af 21.2.2005 (EUT L 55 af 1.3.2005, s. 35).

I bilag I indsættes følgende i tillæg 4, punkt 1, del 1:

»34 for Bulgarien,« 19 »for Rumænien«.

36.

32000 L 0040: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I bilag I tilføjes følgende i kolonnen under punkt 3.2:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

37.

32001 L 0056: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september 2001 om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF (EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0078: Kommissionens direktiv 2004/78/EF af 29.4.2004 (EFT L 153 af 30.4.2004, s. 103).

I bilag I indsættes følgende i tillæg 5, punkt 1.1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

38.

32001 L 0085: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF (EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1).

a)

I bilag I, punkt 7.6.11.1 tilføjes følgende til listen efter »Nödutgång«:

»Авариен изход«

»Ieşire de siguranţă«.

b)

I bilag I, punkt 7.7.9.1 tilføjes følgende til listen efter »stannar«:

»Спиране на автобуса«

»Oprire«.

39.

32002 L 0024: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0077: Kommissionens direktiv 2003/77/EF af 11.8.2003 (EFT L 211 af 21.8.2003, s. 24),

32005 L 0030: Kommissionens direktiv 2005/30/EF af 22.4.2005 (EUT L 106 af 27.4.2005, s. 17).

a)

I bilag IV affattes punkt 47 på side 2 i modellen i afsnit A således:

»47.

Afgiftsklasse eller eventuelt national kodebetegnelse:

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

b)

I bilag V indsættes følgende i listen i afsnit A, punkt 1, del 1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

c)

I bilag V indsættes følgende i listen i afsnit B, punkt 1.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

40.

32003 L 0037: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 af 9.7.2003, s. 3) som ændret ved:

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0013: Kommissionens direktiv 2005/13/EF af 21.2.2005 (EUT L 55 af 1.3.2005, s. 35),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EF af 18.10.2005 (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 17).

a)

I bilag II, kapitel C, tillæg 1, punkt 1, indsættes følgende i første afsnit:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

b)

I bilag III, del I, »A — Traktorer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede«, affattes punkt 16 således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse)

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

c)

I bilag III, del I, »B — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede«, affattes punkt 16 således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (hvis relevant)

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

d)

I bilag III, del I, »C — Udskifteligt trukket materiel — færdigopbygget/etapevis færdigopbygget«, affattes punkt 16 således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (hvis relevant)

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

e)

I bilag III, del II, »A — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — delvis opbyggede«, affattes punkt 16 således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (hvis relevant)

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

f)

I bilag III, del II, »B — Udskifteligt trukket materiel — delvis opbygget«, affattes punkt 16 således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (hvis relevant)

Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:« .

41.

32003 L 0097: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10. november 2003 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger, om ændring af direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af direktiv 71/127/EØF (EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1), som ændret ved:

32005 L 0027: Kommissionens direktiv 2005/27/EF af 29.3.2005 (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 44).

I bilag I, tillæg 5, indsættes følgende i punkt 1.1 mellem Danmark og Polen:

»19 for Rumænien«,

og mellem Letland og Litauen:

»34 for Bulgarien«.

42.

32005 L 0066: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/66/EF af 26. oktober 2005 om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 37).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.2.1:

»34 for Bulgarien«, »19 for Rumænien«.

B.   RETSLIG METROLOGI OG FÆRDIGPAKKEDE PRODUKTER

1.

31971 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

31972 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EØF af 19.12.1972 (EFT L 291 af 28.12.1972, s. 156),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EØF af 26.10.1983 (EFT L 332 af 28.11.1983, s. 43),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31987 L 0355: Rådets direktiv 87/355/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 46),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21.12.1988 (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0807: Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

a)

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1, litra a), i bilag II:

»BG for Bulgarien, RO for Rumænien.«.

b)

På de tegninger, der henvises til i bilag II, punkt 3.2.1., tilføjes følgende tegninger:

»

Image

«

2.

31971 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (EFT L 239 af 25.10.1971, s. 1), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1, litra a), tilføjes følgende i parentesen:

»хектолитрова маса ЕИО«

»masă hectolitrică CEE«.

3.

32004 L 0022: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter (EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1).

Følgende stykke indsættes i artikel 23:

»Med henblik på overgangsperioden fastsættes møntenheden for Bulgarien og Rumænien i overensstemmelse med punkt 4.8.1 i kapitel IV i bilaget til direktiv 71/348/EØF til:

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 ny leu«.

C.   TRYKBEHOLDERE

31976 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153), som ændret ved:

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25.6.1987 (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21.12.1988 (EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0807: Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.1 i bilag II:

»BG for Bulgarien, RO for Rumænien«.

D.   TEKSTILER OG FODTØJ

1.

31994 L 0011: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 37), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I punkt 1, litra a), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Vrch«:

»BG

лицева част

RO

faţă«;

b)

I punkt 1, litra b), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Podšívka a stielka«:

»BG

подплата и стелка

RO

căptuşeală şi acoperiş de branţ«;

c)

I punkt 1, litra c), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Podošva«:

»BG

външно ходило

RO

talpă exterioară«;

d)

I punkt 2, litra a), nr. i), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Useň«:

»BG

кожа

RO

piei cu faţă naturală«;

e)

I punkt 2, litra a), nr. ii), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Povrstvená useň«:

»BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţă corectată«;

f)

I punkt 2, litra b), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Textil«:

»BG

текстил

RO

textile«;

g)

I punkt 2, litra c), i bilag I tilføjes følgende efter »SK Iný materiál«:

»BG

всички други материали

RO

alte materiale«.

2.

31996 L 0074: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter (EFT L 32 af 21.1.1997, s. 38), som ændret ved:

31997 L 0037: Kommissionens direktiv 97/37/EF af 19.6.1997 (EFT L 169 af 27.6.1997, s. 74),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0034: Kommissionens direktiv 2004/34/EF af 23.3.2004 (EUT L 89 af 26.3.2004, s. 35),

32006 L 0003: Kommissionens direktiv 2006/3/EF af 9.1.2006 (EUT L 5 af 10.1.2006, s. 14).

I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende:

»—

»необработена вълна«,

»lână virgină«.«

E.   GLAS

31969 L 0493: Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas (EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36), som ændret ved:

11972 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 73 af 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilag I, spalte b, punkt 1, indsættes følgende:

»ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %«;

b)

I bilag I, spalte b, punkt 2, indsættes følgende:

»ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %«;

c)

I bilag I, spalte b, punkt 3, indsættes følgende:

»КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ«;

d)

I bilag I, spalte b, punkt 4, indsættes følgende:

»КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ.«

F.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

31998 L 0034: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37), som ændret ved:

31998 L 0048: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20.7.1998 (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Bilag II affattes således:

»BILAG II

NATIONALE STANDARDISERINGSORGANER

1.   BELGIEN

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIEN

БИС

Български институт за стандартизация

3.   DEN TJEKKISKE REPUBLIK

ČSNI

Český normalizační institut

4.   DANMARK

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   TYSKLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   GRÆKENLAND

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   SPANIEN

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   FRANKRIG

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   IRLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   ITALIEN

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   Cypern

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   LETLAND

LVS

Latvijas Standarts

14.   LITAUEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LUXEMBOURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   UNGARN

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   NEDERLANDENE

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   ØSTRIG

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   RUMÆNIEN

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SLOVENIEN

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24.   SLOVAKIET

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   SVERIGE

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   DET FORENEDE KONGERIGE

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G.   KEMIKALIER

31999 L 0045: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1), som ændret ved:

32001 L 0060: Kommissionens direktiv 2001/60/EØF af 7.8.2001 (EFT L 226 af 22.8.2001, s. 5),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EF af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35),

32006 L 0008: Kommissionens direktiv 2006/8/EF af 23.1.2006 (EUT L 19 af 24.1.2006, s. 12).

I bilag VI, del A, punkt 5, affattes listen over lande således:

»Belgien:

Bulgarien:

Den Tjekkiske Republik:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grækenland:

Spanien:

Frankrig:

Irland:

Italien:

Cypern:

Letland:

Litauen:

Luxembourg:

Ungarn:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:

Polen:

Portugal:

Rumænien:

Slovenien:

Slovakiet:

Finland:

Sverige:

Det Forenede Kongerige:«.


(1)  UNI og CEI har i samarbejde med Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni og ministero dell'Industria overdraget opgaverne inden for ETSI til CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione.«.


Top