Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1791

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 1–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 629–708 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 187 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; ophævet ved 32015R1589

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1791/2006

af 20. november 2006

om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne på grund af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Følgende forordninger bør derfor ændres:

vedrørende frie varebevægelser: forordning (EF) nr. 2003/2003 (2) og (EF) nr. 339/93 (3),

vedrørende frie personbevægelser: forordning (EØF) nr. 1408/71 (4) og (EØF) nr. 574/72 (5),

vedrørende selskabsret: forordning (EF) nr. 2157/2001 (6),

vedrørende konkurrencepolitik: forordning (EF) nr. 659/1998 (7),

vedrørende landbrug (herunder veterinærlovgivning): forordning nr. 79/65 (8), (EØF) nr. 1784/77 (9), (EØF) nr. 2092/91 (10), (EØF) nr. 2137/92 (11), (EF) nr. 1493/1999 (12), (EF) nr. 1760/2000 (13), (EF) nr. 999/2001 (14), (EF) nr. 2160/2003 (15), (EF) nr. 21/2004 (16), (EF) nr. 853/2004 (17), (EF) nr. 854/2004 (18), (EF) nr. 882/2004 (19) og (EF) nr. 510/06 (20),

vedrørende transportpolitik: forordning (EØF) nr. 1108/70 (21), (EØF) nr. 3821/85 (22), (EØF) nr. 881/92 (23), (EØF) nr. 684/92 (24), (EØF) nr. 1192/69 (25) og (EØF) nr. 2408/97 (26),

vedrørende beskatning: forordning (EF) nr. 1798/2003 (27),

vedrørende statistikker: forordning (EØF) nr. 2782/75 (28), (EØF) nr. 357/79 (29), (EØF) nr. 837/90 (30), (EØF) nr. 959/93 (31), (EF) nr. 1172/98 (32), (EF) nr. 437/2003 (33) og (EF) nr. 1177/2003 (34),

vedrørende energi: forordning (EF) nr. 1407/2002 (35),

vedrørende miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 (36) og (EF) nr. 2037/2000 (37),

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: forordning (EF) nr. 1346/2000 (38), (EF) nr. 44/2001 (39), (EF) nr. 1683/95 (40) og (EF) nr. 539/2001 (41),

vedrørende toldunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92 (42),

vedrørende eksterne forbindelser: forordning (EØF) nr. 3030/93 (43), (EF) nr. 517/94 (44), (EF) nr. 152/2002 (45), (EF) nr. 2368/2002 (46) og (EF) nr. 1236/2005 (47),

vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: forordning (EF) nr. 2488/2000 (48), (EF) nr. 2580/2001 (49), (EF) nr. 881/2002 (50), (EF) nr. 1210/2003 (51), (EF), nr. 131/2004 (52), (EF) nr. 234/2004 (53), (EF) nr. 314/2004 (54), (EF) nr. 872/2004 (55), (EF) nr. 1763/2004 (56), (EF) nr. 174/2005 (57), (EF) nr. 560/2005 (58), (EF) nr. 889/2005 (59), (EF) nr. 1183/2005 (60), (EF) nr. 1184/2005 (61), (EF) nr. 1859/2005 (62), (EF) nr. 305/2006 (63), (EF) nr. 765/2006 (64) og (EF) nr. 817/2006 (65),

vedrørende institutionerne: forordning (EØF) nr. 1/58 (66).

(4)

Følgende beslutninger og afgørelser bør derfor ændres:

vedrørende frie personbevægelser: afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 (67), afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987 (68), afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 (69) og nr. 192 af 29. oktober 2003 (70) truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring,

vedrørende landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning): beslutning 79/542/EØF (71), 82/735/EØF (72), 90/424/EØF (73), 2003/17/EF (74) og 2005/834/EF (75),

vedrørende transportpolitik: beslutning (EF) nr. 1692/96 (76),

vedrørende energi: beslutning 77/270/Euratom (77) og vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (78),

vedrørende miljø: beslutning 97/602/EF (79) og 2002/813/EF (80),

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om de fælles konsulære visuminstrukser (81) og Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer (82)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Følgende forordninger ændres som anført i bilaget:

vedrørende frie varebevægelser: forordning (EF) nr. 2003/2003 og (EF) nr. 339/93,

vedrørende frie personbevægelser: forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72,

vedrørende selskabsret: forordning (EF) nr. 2157/2001,

vedrørende konkurrencepolitik: forordning (EF) nr. 659/1999,

vedrørende landbrug (herunder veterinærlovgivning): forordning nr. 79/65, (EØF) nr. 1784/77, (EØF) nr. 2092/91, (EØF) nr. 2137/92, (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1760/2000, (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 2160/2003, (EF) nr. 21/2004, (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 510/2006,

vedrørende transportpolitik: forordning (EØF) nr. 1108/70, (EØF) nr. 3821/85, (EØF) nr. 881/92, (EØF) nr. 684/92, (EØF) nr. 1192/69 og (EØF) nr. 2408/92,

vedrørende beskatning: forordning (EF) nr. 1798/2003,

vedrørende statistikker: forordning (EØF) nr. 2782/75, (EØF) nr. 357/79, (EØF) nr. 837/90, (EØF) nr. 959/93, (EF) nr. 1172/98, (EF) nr. 437/2003 og (EF) nr. 1177/2003,

vedrørende energi: forordning (EF) nr. 1407/2002,

vedrørende miljø: forordning (EF) nr. 761/2001 og (EF) nr. 2037/2000,

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: forordning (EF) nr. 1346/2000, (EF) nr. 44/2001, (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001,

vedrørende toldunionen: forordning (EØF) nr. 2913/92,

vedrørende eksterne forbindelser: forordning (EØF) nr. 3030/93, (EF) nr. 517/94, (EF) nr. 152/2002, (EF) nr. 2368/2002 og (EF) nr. 1236/2005,

vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: forordning (EF) nr. 2488/2000, (EF) nr. 2580/2001, (EF) nr. 881/2002, (EF) nr. 1210/2003, (EF), nr. 131/2004, (EF) nr. 234/2004, (EF) nr. 314/2004, (EF) nr. 872/2004, (EF) nr. 1763/2004, (EF) nr. 174/2005, (EF) nr. 560/2005, (EF) nr. 889/2005, (EF) nr. 1183/2005, (EF) nr. 1184/2005, (EF) nr. 1859/2005, (EF) nr. 305/2006, (EF) nr. 765/2006 og (EF) nr. 817/2006,

vedrørende institutionerne: forordning (EØF) nr. 1/58.

2.   Følgende beslutninger og afgørelser ændres som anført i bilaget:

vedrørende frie personbevægelser: afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982, afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987, afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 og nr. 192 af 29. oktober 2003 truffet af Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring,

vedrørende landbrug (herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning): beslutning 79/542/EØF, 82/735/EØF, 90/424/EØF, 2003/17/EF og 2005/834/EF,

vedrørende transportpolitik: beslutning (EF) nr. 1692/96,

vedrørende energi: beslutning 77/270/Euratom og vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur,

vedrørende miljø: beslutning 97/602/EF og 2002/813/EF,

vedrørende samarbejde om retlige og indre anliggender: Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om de fælles konsulære visuminstrukser og Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(3)  EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1.

(4)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(5)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.

(6)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(7)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(8)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859.

(9)  EFT L 200 af 8.8.1977, s. 1.

(10)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(11)  EFT L 214 af 30.7.1992, s. 1.

(12)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(13)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(14)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(15)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(21)  EFT L 130 af 15.6.1970, s. 4.

(22)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(23)  EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1.

(24)  EFT L 74 af 20.3.1992, s. 1.

(25)  EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8.

(26)  EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.

(27)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

(28)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 100.

(29)  EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124.

(30)  EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1.

(31)  EFT L 98 af 24.4.1993, s. 1.

(32)  EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1.

(33)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 1.

(34)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.

(35)  EFT L 205 af 2.8.2002, s. 1.

(36)  EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1.

(37)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(38)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.

(39)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

(40)  EFT L 164 af 14.7.1995, s.1.

(41)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(42)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(43)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.

(44)  EFT L 67 af 10.3.1994, s.1.

(45)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 1.

(46)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.

(47)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

(48)  EFT L 287 af 14.11.2000, s. 19.

(49)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(50)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(51)  EUT L 169 af 8.7.2003, s.6.

(52)  EUT L 21 af 28.1.2004, s.1.

(53)  EUT L 40 af 12.2.2004, s.1.

(54)  EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1.

(55)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 32.

(56)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 14.

(57)  EUT L 29 af 2.2.2005, s. 5.

(58)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(59)  EUT L 152 af 15.6.2005, s. 1.

(60)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 1.

(61)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 9.

(62)  EUT L 299 af 16.11.2005, s. 23.

(63)  EUT L 51 af 22.2.2006, s. 1.

(64)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(65)  EUT L 148 af 2.6.2006, s. 1.

(66)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385.

(67)  EFT C 238 af 7.9.1983, s. 3.

(68)  EFT C 64 af 9.3.1998, s. 7.

(69)  EFT C 229 af 25.8.1993, s. 5.

(70)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 114.

(71)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15.

(72)  EFT L 311 af 8.11.1982, s. 16.

(73)  EFT L 224 af 18.8.1990, s.19.

(74)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10.

(75)  EUT L 312 af 29.11.2005, s. 51.

(76)  EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(77)  EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9.

(78)  EFT 27 af 6.12.1958, s. 534.

(79)  EFT L 242 af 4.9.1997, s. 64.

(80)  EFT L 280 af 18.10.2002, s. 62.

(81)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 317.

(82)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 463.


BILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

FRIE VAREBEVÆGELSER

A.

GØDNINGSSTOFFER

B.

HORISONTALE OG PROCEDURALE FORANSTALTNINGER

2.

FRIE PERSONBEVÆGELSER

SOCIAL SIKRING

3.

SELSKABSLOVGIVNING

4.

KONKURRENCEPOLITIK

5.

LANDBRUG

A.

LANDBRUGSLOVGIVNING

B.

VETERINÆR- OG PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

I.

VETERINÆRLOVGIVNING

II.

PLANTESUNDHEDSLOVGIVNING

6.

TRANSPORTPOLITIK

A.

LANDTRANSPORT

B.

VEJTRANSPORT

C.

JERNBANETRANSPORT

D.

TRANSEUROPÆISKE TRANSPORTNET

E.

LUFTTRANSPORT

7.

FISKALE BESTEMMELSER

8.

STATISTIKKER

9.

ENERGI

10.

MILJØ

A.

NATURBESKYTTELSE

B.

KONTROL MED INDUSTRIFORURENING OG RISIKOSTYRING

C.

KEMIKALIER

11.

SAMARBEJDE OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

A.

RETLIGT SAMARBEJDE I CIVIL- OG HANDELSSAGER

B.

VISUMPOLITIK

C.

DIVERSE

12.

TOLDUNION

TEKNISKE TILPASNINGER AF TOLDKODEKSEN

13.

EKSTERNE FORBINDELSER

14.

FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

15.

INSTITUTIONER

1.   FRIE VAREBEVÆGELSER

A.   GØDNINGSSTOFFER

32003 R 2003: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1), som ændret ved:

32004 R 0885: Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 af 26.4.2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1),

32004 R 2076: Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2004 af 3.12.2004 (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 25).

a)

I bilag I, punkt A.2.1, indføjes følgende i spalte 6, første afsnit, i teksten i parentes efter »Slovakiet«:

»Bulgarien, Rumænien«.

b)

I bilag I, punkt B.1, B.2 og B.4, indsættes følgende i spalte 5, punkt 3, andet afsnit, første led, i teksten i parentes efter »Slovakiet«:

»Bulgarien, Rumænien«.

B.   HORISONTALE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORANSTALTNINGER

31993 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1), som ændret ved:

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L af 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0806: Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14.4.2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

a)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1:

»—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93«;

b)

Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 2:

»—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93«

2.   FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

SOCIAL SIKRING

1.

31971 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2), som ændret og senest ajourført ved:

31997 R 0118: Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2.12.1996 (EFT L 28 af 30.1.1997, s. 1) og siden ændret ved:

31997 R 1290: Rådets forordning (EF) nr. 1290/97 af 27.6.1997 (EFT L 176 af 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets forordning (EF) nr. 1223/98 af 4.6.1998 (EFT L 168 af 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29.6.1998 (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8.2.1999 (EFT L 38 af 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets forordning (EF) nr. 1399/1999 af 29.4.1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 1),

32001 R 1386: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 af 5.6.2001 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 1),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0631: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31.3.2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0647: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 af 13.4.2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0629: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 af 5.4.2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 1)

og ophævet med virkning fra datoen for gennemførelsesforordningens ikrafttræden ved:

32004 R 0883: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 82(B), stk. 1, ændres tallet »150« til »162«.

b)

Bilag I, del I »Arbejdstagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende« (forordningens artikel 1, litra a), nr. ii) og iii)), ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Som selvstændig erhvervsdrivende efter forordningens artikel 1, litra a), nr. ii), betragtes enhver person, der er beskæftiget uden arbejdskontrakt i henhold til artikel 4, stk. 3, nr. 5 og 6, i loven om social sikring.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Intet.«.

c)

Bilag I, del II »Familiemedlemmer« (forordningens artikel 1, litra f), andet punktum), ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Intet.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle, en forælder, over for hvem der består forsørgerpligt, eller et barn under 18 år (eller under 26 år og omfattet af forsørgerpligt)«.

d)

Bilag II, del I »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), fjerde afsnit, ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter »Intet« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Intet.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Intet« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Intet.«.

e)

Bilag II, del II. »Særlige ydelser i anledning af fødsel eller adoption, der i henhold til artikel 1, litra u), nr. i), ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Moderskabsydelse i form af et engangsbeløb (Lov om børnetilskud).«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ydelse ved børnefødsel.«.

f)

Bilag II, del III »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser i henhold til artikel 4, stk. 2b, som ikke henhører under forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

g)

Bilag IIa »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser (forordningens artikel 10a)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Social alderspension (artikel 89 i loven om social sikring).«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Månedlig ydelse til handicappede (kriseanordning nr. 102/1999 om særlig beskyttelse og beskæftigelse af handicappede, godkendt ved lov nr. 519/2002).«.

h)

Bilag III, afsnit A »Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6 (forordningens artikel 7, stk. 2, litra c))« ændres således:

i)

Før punkt 1 »BELGIEN — TYSKLAND« indsættes følgende:

»2.   BULGARIEN — TYSKLAND

a)

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomsten om social sikring af 17. december 1997.

b)

Punkt 10 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst.

3.   BULGARIEN — ØSTRIG

Artikel 38, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 14. april 2005.

4.   BULGARIEN — SLOVENIEN

Artikel 32, stk. 2, i overenskomsten om social sikring af 18. december 1957.«.

ii)

Punkt 2 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — TYSKLAND« bliver punkt 5, og de følgende punkter omnummereres således:

»6.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN«

»7.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LUXEMBOURG«

»8.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»9.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVAKIET«

»10.

DANMARK — FINLAND«

»11.

DANMARK — SVERIGE«

»12.

TYSKLAND — GRÆKENLAND«

»13.

TYSKLAND — SPANIEN«

»14.

TYSKLAND — FRANKRIG«

»15.

TYSKLAND — LUXEMBOURG«

»16.

TYSKLAND — UNGARN«

»17.

TYSKLAND — NEDERLANDENE«

»18.

TYSKLAND — ØSTRIG«

»19.

TYSKLAND — POLEN«.

iii)

Efter sidste linje i punkt 19. »TYSKLAND — POLEN« indsættes følgende:

»20.   TYSKLAND — RUMÆNIEN

a)

Artikel 28, stk. 1, litra b), i overenskomsten om social sikring af 8. april 2005.

b)

Punkt 13 i slutprotokollen til ovennævnte overenskomst.«.

iv)

Punkt 17 »TYSKLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 21, og de følgende punkter omnummereres således:

»22.

TYSKLAND — SLOVAKIET«

»23.

TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»24.

SPANIEN — PORTUGAL«

»25.

IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»26.

ITALIEN — SLOVENIEN«

»27.

LUXEMBOURG — SLOVAKIET«

»28.

UNGARN — ØSTRIG«

»29.

UNGARN — SLOVENIEN«

»30.

NEDERLANDENE — PORTUGAL«

»31.

ØSTRIG — POLEN«

»32.

ØSTRIG — SLOVENIEN«

»33.

ØSTRIG — SLOVAKIET«

»34.

POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»35.

FINLAND — SVERIGE«.

i)

Bilag III, afsnit B »Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse på alle af forordningen omfattede personer« ændres således:

i)

Før punkt 1 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN« indsættes følgende:

»1.   BULGARIEN — ØSTRIG

Artikel 38, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 14. april 2005.«.

ii)

Punkt 1 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN« bliver punkt 2, og de følgende punkter omnummereres således:

»3.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»4.

TYSKLAND — UNGARN«

»5.

TYSKLAND — SLOVENIEN«

»6.

ITALIEN — SLOVENIEN«

»7.

UNGARN — ØSTRIG«

»8.

UNGARN — SLOVENIEN«

»9.

ØSTRIG — POLEN«

»10.

ØSTRIG — SLOVENIEN«

»11.

ØSTRIG — SLOVAKIET«.

j)

Bilag IV, afsnit A »De i forordningens artikel 37, stk. 1, omhandlede lovgivninger, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

k)

Bilag IV, afsnit B »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 38, stk. 3, og artikel 45, stk. 3, omhandlede forstand« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

l)

Bilag IV, afsnit C »De i forordningens artikel 46, stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde, hvor ydelsen ikke beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 46, stk. 2« ændres således:

i)

Efter »Intet.« i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Alle ansøgninger om pension i forbindelse med forsikringsperioder og alderdom, invalidepension som følge af generel sygdom samt efterladtepension, der følger af ovennævnte pensioner.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

m)

Bilag VI »Særregler for anvendelsen af visse medlemsstaters lovgivning« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ved beregningen af det i forordningens artikel 46, stk. 2, litra a), omhandlede teoretiske beløb, tager den kompetente institution, når der er tale om en ordning, hvor pensionen beregnes på grundlag af pensionspoint, for så vidt angår hvert forsikringsår, der er tilbagelagt i henhold til en anden medlemsstats lovgivning, hensyn til det antal pensionspoint, der fremkommer ved at dividere antallet af pensionspoint, der er opnået i henhold til den anvendte lovgivning, med antallet af år svarende til disse point.«.

n)

Bilag VII affattes således:

»BILAG VII

TILFÆLDE, HVOR EN PERSON SAMTIDIG ER OMFATTET AF LOVGIVNINGEN I TO MEDLEMSSTATER

(forordningens artikel 14c, stk. 1, litra b))

1.

Selvstændig beskæftigelse i Belgien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

2.

Selvstændig beskæftigelse i Bulgarien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

3.

Selvstændig beskæftigelse i Den Tjekkiske Republik og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

4.

Selvstændig beskæftigelse i Danmark og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Danmark.

5.

For ulykkesforsikringsordningerne for landbruget og alderdomsforsikringsordningerne for landbrugere: selvstændig landbrugsvirksomhed i Tyskland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

6.

Selvstændig beskæftigelse i Estland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Estland.

7.

For pensionsforsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende: selvstændig beskæftigelse i Grækenland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

8.

Selvstændig beskæftigelse i Spanien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Spanien.

9.

Selvstændig beskæftigelse i Frankrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg.

10.

Selvstændig landbrugsvirksomhed i Frankrig og lønnet beskæftigelse i Luxembourg.

11.

Selvstændig beskæftigelse i Italien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

12.

Selvstændig beskæftigelse i Cypern og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Cypern.

13.

Selvstændig beskæftigelse i Malta og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

14.

Selvstændig beskæftigelse i Portugal og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

15.

Selvstændig beskæftigelse i Rumænien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

16.

Selvstændig beskæftigelse i Finland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Finland.

17.

Selvstændig beskæftigelse i Slovakiet og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

18.

Selvstændig beskæftigelse i Sverige og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Sverige.«.

o)

Bilag VIII »Ordninger, som kun vedrører børnetilskud eller supplerende eller særlige tilskud til børn, der har mistet begge forældre eller en af dem (forordningens artikel 78a)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

Ingen.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter »Ingen« i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

Ingen.«.

2.

31972 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1), som ændret og senest ajourført ved:

31997 R 0118: Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2.12.1996 (EFT L 28 af 30.1.1997, s. 1)

og siden ændret ved:

31997 R 1290: Rådets forordning (EF) nr. 1290/97 af 27.6.1997 (EFT L 176 af 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets forordning (EF) nr. 1223/98 af 4.6.1998 (EFT L 168 af 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29.6.1998 (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8.2.1999 (EFT L 38 af 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets forordning (EF) nr. 1399/1999 af 29.4.1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 1),

32001 R 0089: Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2001 af 17.1.2001 (EFT L 14 af 18.1.2001, s. 16),

32001 R 1386: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2001 af 5.6.2001 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 1),

32002 R 0410: Kommissionens forordning (EF) nr. 410/2002 af 27.2.2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 17),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1851: Kommissionens forordning (EF) nr. 1851/2003 af 17.10.2003 (EUT L 271 af 22.10.2003, s. 3),

32004 R 0631: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004 af 31.3.2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0077: Kommissionens forordning (EF) nr. 77/2005 af 13.1.2005 (EUT L 16 af 20.1.2005, s. 3),

32005 R 0647: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 af 13.4.2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0207: Kommissionens forordning (EF) nr. 207/2006 af 7.2.2006 (EUT L 36 af 8.2.2006, s. 3),

32006 R 0629: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 af 5.4.2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 1).

a)

Bilag 1 »Kompetente myndigheder (forordningens artikel 1, litra l), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.

Министърът на труда и социалната политика (arbejds- og socialministeren, Sofia), София.

2.

Министърът на здравеопазването (sundhedministeren, Sofia), София.«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Sundhedsministeriet), Bucureşti.«.

b)

Bilag 2 »Kompetente institutioner (forordningens artikel 1, litra o), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia),София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia) София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia),София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia) София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

4.

Ydelser ved dødsfald:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

6.

Familieydelser:

Агенция за социално подпомагане (Agenturet for Social Bistand, Sofia), София«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Det Amtslige Sygeforsikringsinstitut)

b)

kontantydelser:

 

i)

i almindelighed:

Casa de asigurari de sanatate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut)

ii)

særlige ordninger:

 

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

2.   

Invaliditet:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut For Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

3.   

Alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

4.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

kontantydelser og pensioner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

5.   

Ydelser ved dødsfald:

a)

i almindelighed:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

b)

særlige ordninger:

 

i)

professionelle soldater:

Specialiseret enhed under Forsvarsministeriet

ii)

medlemmer af politiet:

Specialiseret enhed under Forvaltnings- og Indenrigsministeriet

iii)

advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Forsikringsinstituttet for Advokater)

6.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Det Amtslige Beskæftigelsesagentur).

7.

Familieydelser:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Undervisnings- og Forskningsministeriet), Bucureşti«.

c)

Bilag 3 »Bopælsstedets institutioner og opholdsstedets institutioner (forordningens artikel 1, litra p), og gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 3)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia), София

b)

kontantydelser:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Det Nationale Socialsikringsinstituts Hovedkontor

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet, Sofia), София

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

Агенция за хората с увреждания (Handicapagenturet, Sofia), София

b)

kortvarige kontantydelser:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

c)

invalidepensioner:

Det Nationale Socialsikringsinstituts Hovedkontor

4.

Ydelser ved dødsfald:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

De regionale afdelinger af Det Nationale Socialsikringsinstitut

6.

Familieydelser:

Direktoraterne for Social Bistand under Agenturet for Social Bistand«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Naturalydelser:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Det Amtslige Sygeforsikringsinstitut)

2.   

Kontantydelser:

a)

sygdom og moderskab:

Casa de asigurari de sanatae (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut)

b)

invalide-, alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

c)

arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Det Amtslige Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder)

d)

arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Det Amtslige Beskæftigelsesagentur)

e)

familieydelser:

Lokale myndigheder og skolemyndigheder«.

d)

Bilag 4 »Kontaktorganer (gennemførelsesforordningens artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 4, og artikel 122)« ændres således:

i)

Efter sidste linje i afsnit »A. BELGIEN« indsættes følgende:

»B.   BULGARIEN

1.   

Sygdom og moderskab:

a)

naturalydelser:

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

b)

kontantydelser:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

2.

Invalide-, alders- og efterladtepensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

3.   

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

a)

naturalydelser:

Национална здравноосигурителна каса (Den Nationale Sygeforsikringsfond, Sofia), София

b)

kontantydelser og pensioner:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

4.

Ydelser ved dødsfald:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

5.

Arbejdsløshedsunderstøttelse:

Национален осигурителен институт (Det Nationale Socialsikringsinstitut, Sofia), София

6.

Familieydelser:

Агенция за социално подпомагане (Agenturet for Social Bistand, Sofia), София«.

ii)

Rækkefølgen af afsnit »B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »C. DANMARK«, »D. TYSKLAND«, »E. ESTLAND«, »F. GRÆKENLAND«, »G. SPANIEN«, »H. FRANKRIG«, »I. IRLAND«, »J. ITALIEN«, »K. CYPERN«, »L. LETLAND«, »M. LITAUEN«, »N. LUXEMBOURG«, »O. UNGARN«, »P. MALTA«, »Q. NEDERLANDENE«, »R. ØSTRIG«, »S. POLEN«, »T. PORTUGAL«, »U. SLOVENIEN«, »V. SLOVAKIET«, »W. FINLAND«, »X. SVERIGE«, »Y. DET FORENEDE KONGERIGE« samt oplysningerne derunder ændres således: »C. DEN TJEKKISKE REPUBLIK«, »D. DANMARK«, »E. TYSKLAND«, »F. ESTLAND«, »G. GRÆKENLAND«, »H. SPANIEN«, »I. FRANKRIG«, »J. IRLAND«, »K. ITALIEN«, »L. CYPERN«, »M. LETLAND«, »N. LITAUEN«, »O. LUXEMBOURG«, »P. UNGARN«, »Q. MALTA«, »R. NEDERLANDENE«, »S. ØSTRIG«, »T. POLEN«, »U. PORTUGAL«, »W. SLOVENIEN«, »X. SLOVAKIET«, »Y. FINLAND«, »Z. SVERIGE«, »AA. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii)

Efter sidste linje i afsnit »U. PORTUGAL« indsættes følgende:

»V.   RUMÆNIEN

1.

Naturalydelser:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

2.   

Kontantydelser:

a)

sygdom og moderskab:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Det Nationale Sygeforsikringsinstitut), Bucureşti

b)

invalide-, alders- og efterladtepensioner samt ydelser ved dødsfald:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

c)

arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Det Nationale Institut for Pensioner og Andre Socialforsikringsrettigheder), Bucureşti

d)

arbejdsløshedsunderstøttelse:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Det Nationale Beskæftigelsesagentur), Bucureşti

e)

familieydelser:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet for Arbejde, Social Solidaritet og Familieanliggender), Bucureşti«.

e)

Bilag 5 »Til tosidede overenskomster knyttede gennemførelsesbestemmelser, der forbliver i kraft (gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 5, artikel 5, artikel 53, stk. 3, artikel 104, artikel 105, stk. 2, artikel 116, artikel 121 og artikel 122)« ændres således:

i)

Før punkt 1 »BELGIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK« indsættes følgende:

»1.   BELGIEN — BULGARIEN

Ingen overenskomst.«.

ii)

Punkt 1 »BELGIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK« bliver punkt 2, og de følgende punkter omnummereres således:

»3.

BELGIEN — DANMARK«

»4.

BELGIEN — TYSKLAND«

»5.

BELGIEN — ESTLAND«

»6.

BELGIEN — GRÆKENLAND«

»7.

BELGIEN — SPANIEN«

»8.

BELGIEN — FRANKRIG«

»9.

BELGIEN — IRLAND«

»10.

BELGIEN — ITALIEN«

»11.

BELGIEN — CYPERN«

»12.

BELGIEN — LETLAND«

»13.

BELGIEN — LITAUEN«

»14.

BELGIEN — LUXEMBOURG«

»15.

BELGIEN — UNGARN«

»16.

BELGIEN — MALTA«

»17.

BELGIEN — NEDERLANDENE«

»18.

BELGIEN — ØSTRIG«

»19.

BELGIEN — POLEN«

»20.

BELGIEN — PORTUGAL«.

iii)

Efter sidste linje i punkt 20 »BELGIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»21.   BELGIEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

iv)

Punkt 20 »BELGIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 22, og de følgende punkter omnummereres således:

»23.

BELGIEN — SLOVAKIET«

»24.

BELGIEN — FINLAND«

»25.

BELGIEN — SVERIGE«

»26.

BELGIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«.

v)

Efter sidste linje i punkt 26 »BELGIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»27.   BULGARIEN — DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Artikel 29, stk. 1 og 3, i aftalen af 25. november 1998 og artikel 5, stk. 4, i den administrative ordning af 30. november 1999 om afkald på refusion af udgifter til administrativ og lægelig kontrol.

28.   BULGARIEN — DANMARK

Ingen overenskomst.

29.   BULGARIEN — TYSKLAND

Artikel 8 og 9 i den administrative aftale om gennemførelse af overenskomsten om social sikring af 17. december 1997 på pensionsområdet.

30.   BULGARIEN — ESTLAND

Ingen overenskomst.

31.   BULGARIEN — GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

32.   BULGARIEN — SPANIEN

Ingen.

33.   BULGARIEN — FRANKRIG

Ingen overenskomst.

34.   BULGARIEN — IRLAND

Ingen overenskomst.

35.   BULGARIEN — ITALIEN

Ingen overenskomst.

36.   BULGARIEN — CYPERN

Ingen overenskomst.

37.   BULGARIEN — LETLAND

Ingen overenskomst.

38.   BULGARIEN — LITAUEN

Ingen overenskomst.

39.   BULGARIEN — LUXEMBOURG

Ingen.

40.   BULGARIEN — UNGARN

Ingen.

41.   BULGARIEN — MALTA

Ingen overenskomst.

42.   BULGARIEN — NEDERLANDENE

Ingen.

43.   BULGARIEN — ØSTRIG

Ingen.

44.   BULGARIEN — POLEN

Ingen.

45.   BULGARIEN — PORTUGAL

Ingen overenskomst.

46.   BULGARIEN — RUMÆNIEN

Ingen.

47.   BULGARIEN — SLOVENIEN

Ingen.

48.   BULGARIEN — SLOVAKIET

Artikel 9, stk. 1, i den administrative aftale om gennemførelse af overenskomsten om social sikring af 30. maj 2001.

49.   BULGARIEN — FINLAND

Ingen overenskomst.

50.   BULGARIEN — SVERIGE

Ingen overenskomst.

51.   BULGARIEN — DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

vi)

Punkt 25 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — DANMARK« bliver punkt 52, og de følgende punkter omnummereres således:

»53.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — TYSKLAND«

»54.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ESTLAND«

»55.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — GRÆKENLAND«

»56.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SPANIEN«

»57.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — FRANKRIG«

»58.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — IRLAND«

»59.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ITALIEN«

»60.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — CYPERN«

»61.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LETLAND«

»62.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LITAUEN«

»63.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — LUXEMBOURG«

»64.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — UNGARN«

»65.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — MALTA«

»66.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — NEDERLANDENE«

»67.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — ØSTRIG«

»68.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — POLEN«

»69.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — PORTUGAL«.

vii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 69 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — PORTUGAL« indsættes følgende:

»70.   DEN TJEKKISKE REPUBLIK — RUMÆNIEN

Ingen.«.

viii)

Punkt 43 »DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVENIEN« bliver punkt 71, og de følgende punkter omnummereres således:

»72.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SLOVAKIET«

»73.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — FINLAND«

»74.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — SVERIGE«

»75.

DEN TJEKKISKE REPUBLIK — DET FORENEDE KONGERIGE«

»76.

DANMARK — TYSKLAND«

»77.

DANMARK — ESTLAND«

»78.

DANMARK — GRÆKENLAND«

»79.

DANMARK — SPANIEN«

»80.

DANMARK — FRANKRIG«

»81.

DANMARK — IRLAND«

»82.

DANMARK — ITALIEN«

»83.

DANMARK — CYPERN«

»84.

DANMARK — LETLAND«

»85.

DANMARK — LITAUEN«

»86.

DANMARK — LUXEMBOURG«

»87.

DANMARK — UNGARN«

»88.

DANMARK — MALTA«

»89.

DANMARK — NEDERLANDENE«

»90.

DANMARK — ØSTRIG«

»91.

DANMARK — POLEN«

»92.

DANMARK — PORTUGAL«.

ix)

Efter sidste linje i punkt 92 »DANMARK — PORTUGAL« indsættes følgende:

»93.   DANMARK — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

x)

Punkt 65 »DANMARK — SLOVENIEN« bliver punkt 94, og de følgende punkter omnummereres således:

»95.

DANMARK — SLOVAKIET«

»96.

DANMARK — FINLAND«

»97.

DANMARK — SVERIGE«

»98.

DANMARK — DET FORENEDE KONGERIGE«

»99.

TYSKLAND — ESTLAND«

»100.

TYSKLAND — GRÆKENLAND«

»101.

TYSKLAND — SPANIEN«

»102.

TYSKLAND — FRANKRIG«

»103.

TYSKLAND — IRLAND«

»104.

TYSKLAND — ITALIEN«

»105.

TYSKLAND — CYPERN«

»106.

TYSKLAND — LETLAND«

»107.

TYSKLAND — LITAUEN«

»108.

TYSKLAND — LUXEMBOURG«

»109.

TYSKLAND — UNGARN«

»110.

TYSKLAND — MALTA«

»111.

TYSKLAND — NEDERLANDENE«

»112.

TYSKLAND — ØSTRIG«

»113.

TYSKLAND — POLEN«

»114.

TYSKLAND — PORTUGAL«.

xi)

Efter sidste linje i punkt 114 »TYSKLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»115.   TYSKLAND — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xii)

Punkt 86 »TYSKLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 116, og de følgende punkter omnummereres således:

»117.

TYSKLAND — SLOVAKIET«

»118.

TYSKLAND — FINLAND«

»119.

TYSKLAND — SVERIGE«

»120.

TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»121.

ESTLAND — GRÆKENLAND«

»122.

ESTLAND — SPANIEN«

»123.

ESTLAND — FRANKRIG«

»124.

ESTLAND — IRLAND«

»125.

ESTLAND — ITALIEN«

»126.

ESTLAND — CYPERN«

»127.

ESTLAND — LETLAND«

»128.

ESTLAND — LITAUEN«

»129.

ESTLAND — LUXEMBOURG«

»130.

ESTLAND — UNGARN«

»131.

ESTLAND — MALTA«

»132.

ESTLAND — NEDERLANDENE«

»133.

ESTLAND — ØSTRIG«

»134.

ESTLAND — POLEN«

»135.

ESTLAND — PORTUGAL«.

xiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 135 »ESTLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»136.   ESTLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xiv)

Punkt 106 »ESTLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 137, og de følgende punkter omnummereres således:

»138.

ESTLAND — SLOVAKIET«

»139.

ESTLAND — FINLAND«

»140.

ESTLAND — SVERIGE«

»141.

ESTLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»142.

GRÆKENLAND — SPANIEN«

»143.

GRÆKENLAND — FRANKRIG«

»144.

GRÆKENLAND — IRLAND«

»145.

GRÆKENLAND — ITALIEN«

»146.

GRÆKENLAND — CYPERN«

»147.

GRÆKENLAND — LETLAND«

»148.

GRÆKENLAND — LITAUEN«

»149.

GRÆKENLAND — LUXEMBOURG«

»150.

GRÆKENLAND — UNGARN«

»151.

GRÆKENLAND — MALTA«

»152.

GRÆKENLAND — NEDERLANDENE«

»153.

GRÆKENLAND — ØSTRIG«

»154.

GRÆKENLAND — POLEN«

»155.

GRÆKENLAND — PORTUGAL«.

xv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 155 »GRÆKENLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»156.   GRÆKENLAND — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xvi)

Punkt 125 »GRÆKENLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 157, og de følgende punkter omnummereres således:

»158.

GRÆKENLAND — SLOVAKIET«

»159.

GRÆKENLAND — FINLAND«

»160.

GRÆKENLAND — SVERIGE«

»161.

GRÆKENLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»162.

SPANIEN — FRANKRIG«

»163.

SPANIEN — IRLAND«

»164.

SPANIEN — ITALIEN«

»165.

SPANIEN — CYPERN«

»166.

SPANIEN — LETLAND«

»167.

SPANIEN — LITAUEN«

»168.

SPANIEN — LUXEMBOURG«

»169.

SPANIEN — UNGARN«

»170.

SPANIEN — MALTA«

»171.

SPANIEN — NEDERLANDENE«

»172.

SPANIEN — ØSTRIG«

»173.

SPANIEN — POLEN«

»174.

SPANIEN — PORTUGAL«.

xvii)

Efter sidste linje i punkt 174 »SPANIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»175.   SPANIEN — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xviii)

Punkt 143 »SPANIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 176, og de følgende punkter omnummereres således:

»177.

SPANIEN — SLOVAKIET«

»178.

SPANIEN — FINLAND«

»179.

SPANIEN — SVERIGE«

»180.

SPANIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»181.

FRANKRIG — IRLAND«

»182.

FRANKRIG — ITALIEN«

»183.

FRANKRIG — CYPERN«

»184.

FRANKRIG — LETLAND«

»185.

FRANKRIG — LITAUEN«

»186.

FRANKRIG — LUXEMBOURG«

»187.

FRANKRIG — UNGARN«

»188.

FRANKRIG — MALTA«

»189.

FRANKRIG — NEDERLANDENE«

»190.

FRANKRIG — ØSTRIG«

»191.

FRANKRIG — POLEN«

»192.

FRANKRIG — PORTUGAL«.

xix)

Efter sidste linje i punkt 192 »FRANKRIG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»193.   FRANKRIG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xx)

Punkt 160 »FRANKRIG — SLOVENIEN« bliver punkt 194, og de følgende punkter omnummereres således:

»195.

FRANKRIG — SLOVAKIET«

»196.

FRANKRIG — FINLAND«

»197.

FRANKRIG — SVERIGE«

»198.

FRANKRIG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»199.

IRLAND — ITALIEN«

»200.

IRLAND — CYPERN«

»201.

IRLAND — LETLAND«

»202.

IRLAND — LITAUEN«

»203.

IRLAND — LUXEMBOURG«

»204.

IRLAND — UNGARN«

»205.

IRLAND — MALTA«

»206.

IRLAND — NEDERLANDENE«

»207.

IRLAND — ØSTRIG«

»208.

IRLAND — POLEN«

»209.

IRLAND — PORTUGAL«.

xxi)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 209 »IRLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»210.   IRLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxii)

Punkt 176 »IRLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 211, og de følgende punkter omnummereres således:

»212.

IRLAND — SLOVAKIET«

»213.

IRLAND — FINLAND«

»214.

IRLAND — SVERIGE«

»215.

IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»216.

ITALIEN — CYPERN«

»217.

ITALIEN — LETLAND«

»218.

ITALIEN — LITAUEN«

»219.

ITALIEN — LUXEMBOURG«

»220.

ITALIEN — UNGARN«

»221.

ITALIEN — MALTA«

»222.

ITALIEN — NEDERLANDENE«

»223.

ITALIEN — ØSTRIG«

»224.

ITALIEN — POLEN«

»225.

ITALIEN — PORTUGAL«.

xxiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 225 »ITALIEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»226.   ITALIEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxiv)

Punkt 191 »ITALIEN — SLOVENIEN« bliver punkt 227, og de følgende punkter omnummereres således:

»228.

ITALIEN — SLOVAKIET«

»229.

ITALIEN — FINLAND«

»230.

ITALIEN — SVERIGE«

»231.

ITALIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»232.

CYPERN — LETLAND«

»233.

CYPERN — LITAUEN«

»234.

CYPERN — LUXEMBOURG«

»235.

CYPERN — UNGARN«

»236.

CYPERN — MALTA«

»237.

CYPERN — NEDERLANDENE«

»238.

CYPERN — ØSTRIG«

»239.

CYPERN — POLEN«

»240.

CYPERN — PORTUGAL«.

xxv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 240 »CYPERN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»241.   CYPERN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxvi)

Punkt 205 »CYPERN — SLOVENIEN« bliver punkt 242, og de følgende punkter omnummereres således:

»243.

CYPERN — SLOVAKIET«

»244.

CYPERN — FINLAND«

»245.

CYPERN — SVERIGE«

»246.

CYPERN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»247.

LETLAND — LITAUEN«

»248.

LETLAND — LUXEMBOURG«

»249.

LETLAND — UNGARN«

»250.

LETLAND — MALTA«

»251.

LETLAND — NEDERLANDENE«

»252.

LETLAND — ØSTRIG«

»253.

LETLAND — POLEN«

»254.

LETLAND — PORTUGAL«.

xxvii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 254 »LETLAND — PORTUGAL« indsættes følgende:

»255.   LETLAND — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxviii)

Punkt 218 »LETLAND — SLOVENIEN« bliver punkt 256, og de følgende punkter omnummereres således:

»257.

LETLAND — SLOVAKIET«

»258.

LETLAND — FINLAND«

»259.

LETLAND — SVERIGE«

»260.

LETLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»261.

LITAUEN — LUXEMBOURG«

»262.

LITAUEN — UNGARN«

»263.

LITAUEN — MALTA«

»264.

LITAUEN — NEDERLANDENE«

»265.

LITAUEN — ØSTRIG«

»266.

LITAUEN — POLEN«

»267.

LITAUEN — PORTUGAL«.

xxix)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 267 »LITAUEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»268.   LITAUEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxx)

Punkt 230 »LITAUEN — SLOVENIEN« bliver punkt 269, og de følgende punkter omnummereres således:

»270.

LITAUEN — SLOVAKIET«

»271.

LITAUEN — FINLAND«

»272.

LITAUEN — SVERIGE«

»273.

LITAUEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»274.

LUXEMBOURG — UNGARN«

»275.

LUXEMBOURG — MALTA«

»276.

LUXEMBOURG — NEDERLANDENE«

»277.

LUXEMBOURG — ØSTRIG«

»278.

LUXEMBOURG — POLEN«

»279.

LUXEMBOURG — PORTUGAL«.

xxxi)

Efter punkt 279 »LUXEMBOURG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»280.   LUXEMBOURG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxii)

Punkt 241 »LUXEMBOURG — SLOVENIEN« bliver punkt 281, og de følgende punkter omnummereres således:

»282.

LUXEMBOURG — SLOVAKIET«

»283.

LUXEMBOURG — FINLAND«

»284.

LUXEMBOURG — SVERIGE«

»285.

LUXEMBOURG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»286.

UNGARN — MALTA«

»287.

UNGARN — NEDERLANDENE«

»288.

UNGARN — ØSTRIG«

»289.

UNGARN — POLEN«

»290.

UNGARN — PORTUGAL«.

xxxiii)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 290 »UNGARN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»291.   UNGARN — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxiv)

Punkt 251 »UNGARN — SLOVENIEN« bliver punkt 292, og de følgende punkter omnummereres således:

»293.

UNGARN — SLOVAKIET«

»294.

UNGARN — FINLAND«

»295.

UNGARN — SVERIGE«

»296.

UNGARN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»297.

MALTA — NEDERLANDENE«

»298.

MALTA — ØSTRIG«

»299.

MALTA — POLEN«

»300.

MALTA — PORTUGAL«.

xxxv)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 300 »MALTA — PORTUGAL« indsættes følgende:

»301.   MALTA — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xxxvi)

Punkt 260 »MALTA — SLOVENIEN« bliver punkt 302, og de følgende punkter omnummereres således:

»303.

MALTA — SLOVAKIET«

»304.

MALTA — FINLAND«

»305.

MALTA — SVERIGE«

»306.

MALTA — DET FORENEDE KONGERIGE«

»307.

NEDERLANDENE — ØSTRIG«

»308.

NEDERLANDENE — POLEN«

»309.

NEDERLANDENE — PORTUGAL«.

xxxvii)

Efter sidste linje i punkt 309 »NEDERLANDENE — PORTUGAL« indsættes følgende:

»310.   NEDERLANDENE — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xxxviii)

Punkt 268 »NEDERLANDENE — SLOVENIEN« bliver punkt 311, og de følgende punkter omnummereres således:

»312.

NEDERLANDENE — SLOVAKIET«

»313.

NEDERLANDENE — FINLAND«

»314.

NEDERLANDENE — SVERIGE«

»315.

NEDERLANDENE — DET FORENEDE KONGERIGE«

»316.

ØSTRIG — POLEN«

»317.

ØSTRIG — PORTUGAL«.

xxxix)

Efter sidste linje i punkt 317 »ØSTRIG — PORTUGAL« indsættes følgende:

»318.   ØSTRIG — RUMÆNIEN

Ingen.«.

xl)

Punkt 275 »ØSTRIG — SLOVENIEN« bliver punkt 319, og de følgende punkter omnummereres således:

»320.

ØSTRIG — SLOVAKIET«

»321.

ØSTRIG — FINLAND«

»322.

ØSTRIG — SVERIGE«

»323.

ØSTRIG — DET FORENEDE KONGERIGE«

»324.

POLEN — PORTUGAL«

xli)

Efter »Ingen overenskomst« i punkt 324 »POLEN — PORTUGAL« indsættes følgende:

»325.   POLEN — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xlii)

Punkt 281 »POLEN — SLOVENIEN« bliver punkt 326, og de følgende punkter omnummereres således:

»327.

POLEN — SLOVAKIET«

»328.

POLEN — FINLAND«

»329.

POLEN — SVERIGE«

»330.

POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE«.

xliii)

Efter »Ingen.« i punkt 330 »POLEN — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»331.   PORTUGAL — RUMÆNIEN

Ingen overenskomst.«.

xliv)

Punkt 286 »PORTUGAL — SLOVENIEN« bliver punkt 332, og de følgende punkter omnummereres således:

»333.

PORTUGAL — SLOVAKIET«

»334.

PORTUGAL — FINLAND«

»335.

PORTUGAL — SVERIGE«

»336.

PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE«.

xlv)

Efter sidste linje i punkt 336 »PORTUGAL — DET FORENEDE KONGERIGE« indsættes følgende:

»337.   RUMÆNIEN — SLOVENIEN

Ingen.

338.   RUMÆNIEN — SLOVAKIET

Ingen.

339.   RUMÆNIEN — FINLAND

Ingen overenskomst.

340.   RUMÆNIEN — SVERIGE

Ingen overenskomst.

341.   RUMÆNIEN — DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

xlvi)

Punkt 291 »SLOVENIEN — SLOVAKIET« bliver punkt 342, og de følgende punkter omnummereres således:

»343.

SLOVENIEN — FINLAND«

»344.

SLOVENIEN — SVERIGE«

»345.

SLOVENIEN — DET FORENEDE KONGERIGE«

»346.

SLOVAKIET — FINLAND«

»347.

SLOVAKIET — SVERIGE«

»348.

SLOVAKIET — DET FORENEDE KONGERIGE«

»349.

FINLAND — SVERIGE«

»350.

FINLAND — DET FORENEDE KONGERIGE«

»351.

SVERIGE — DET FORENEDE KONGERIGE«.