EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005G0002

2005/2/: Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 2/2005/SU af 28. april 2005 om revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder

OJ L 332, 30.11.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/2(3)/oj

30.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/36


AFGØRELSE TRUFFET AF EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG

Nr. 2/2005/SU

af 28. april 2005

om revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder

EFTA-STATERNES STÅENDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt EØS-aftalen, og Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 47/2000 af 22. maj 2000 om oprettelse af et finansielt EØS-instrument,

under henvisning til afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 1/2000/SU af 2. oktober 2000 om nedsættelse af et udvalg for det finansielle instrument,

under henvisning til afgørelse nr. 5/2002 truffet af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen og Rådets afgørelse nr. 2 fra 2002, der erstatter afgørelse nr. 6 truffet af Rådet og af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen af 1998 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Revisionsudvalget er øverste myndighed for revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder.

Artikel 2

De EFTA-stater, der er parter i EØS-aftalen, er hver især repræsenteret i Revisionsudvalget, når den foretager revision af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder.

Artikel 3

Revisionsudvalget består af statsborgere fra de EFTA-stater, der er parter i EØS-aftalen, og skal helst være medlemmer af EFTA-staternes øverste revisionsinstitutioner. Deres uafhængighed skal være uomtvistelig. EFTA-tjenestemænd kan først udnævnes til revisor tre år efter, at deres ansættelse i en af EFTA-institutionerne er ophørt.

Artikel 4

De medlemmer af revisionsudvalget, der skal revidere den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder, udnævnes af EFTA-staternes Stående Udvalg. Alle udnævnelser gælder for en periode på fire år. Et medlem kan normalt genudnævnes en gang. De medlemmer, der udnævnes af EFTA-staternes Stående Udvalg, kan være de samme som dem, der udnævnes af Udvalget af EFTA-Tilsynsmyndigheden/Domstolen på grundlag af afgørelse nr. 5/2002.

Artikel 5

Medlemmerne af Revisionsudvalget skal være fuldstændig uafhængige i udførelsen af deres hverv.

Artikel 6

Omkostningerne ved en passende og proportional revision fra Revisionsudvalgets side af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og/eller projekter herunder afholdes over det finansielle instruments administrative budget. Baseret på et overensstemmende budgetforslag fra Revisionsudvalgets side fastlægger Det Stående Udvalg, hvor stort et beløb der skal bevilges til dette formål.

Artikel 7

Revisionsudvalget kan ansætte eksterne eksperter til at bistå sig. De eksterne eksperter skal opfylde de samme uafhængighedskrav som medlemmerne af Revisionsudvalget.

Artikel 8

Revisionsudvalget rapporterer til EFTA-staternes Stående Udvalg om den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder. Det kan forelægge handlingsforslag.

Artikel 9

Revisionsudvalget foreslår sine egne procedureregler for revisionen af den finansielle forvaltning af det finansielle instrument og projekter herunder og forelægger dem for EFTA-staternes Stående Udvalg til vedtagelse.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft omgående.

Artikel 11

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2005.

På Det Stående Udvalgs vegne

Formanden

Amb B. GRYDELAND

Generalsekretæren

William ROSSIER


Top