Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0708

Rådets fælles aktion 2006/708/FUSP af 17. oktober 2006 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

OJ L 291, 21.10.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 96–96 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 27 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 27 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/708/oj

21.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/43


RÅDETS FÆLLES AKTION 2006/708/FUSP

af 17. oktober 2006

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at generalsekretæren/den højtstående repræsentant havde foretaget en gennemgang af missionen, besluttede Rådet den 12. juni 2006 at forlænge EUJUST LEX med yderligere 18 måneder fra udløbet af det nuværende mandat indtil den 31. december 2007.

(2)

Samme dag vedtog Rådet fælles aktion 2006/413/FUSP om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX (1). Nævnte fælles aktion omfatter første fase af forlængelsen indtil den 31. oktober 2006.

(3)

Nærværende fælles aktion bør tilvejebring grundlaget for anden fase af forlængelsen indtil den 31. december 2007.

(4)

Fælles aktion 2005/190/FUSP (2) bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2005/190/FUSP ændres således:

1)

Artikel 11, stk. 3, affattes således:

»3.   I betragtning af den særlige sikkerhedssituation i Irak vil serviceydelser i Bagdad blive ydet ved hjælp af de kontrakter, som Det Forenede Kongerige har indgået med de selskaber, der leverer og fakturerer disse ydelser. EUJUST LEX' budget dækker disse udgifter op til maksimalt 2,4 mio. EUR. Det Forenede Kongerige aflægger i samråd med missionschefen rapport til Rådet med relevante oplysninger om disse udgifter.«

2)

Artikel 14, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 31. december 2007.«

Artikel 2

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen udgør for perioden 1. november 2006 til 31. december 2007 11,2 mio. EUR.

Artikel 3

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. oktober 2006.

På Rådets vegne

E. TUOMIOJA

Formand


(1)  EUT L 163 af 15.6.2006, s. 17.

(2)  EUT L 62 af 9.3.2005, s. 37.


Top