Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0074

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2006 af 2. juni 2006 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

OJ L 245, 7.9.2006, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 446–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 69 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 69 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 143 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/74/oj

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/45


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 74/2006

af 2. juni 2006

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 40/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at fortsætte samarbejdet mellem aftalens kontraherende parter om gennemførelse og udvikling af det indre marked.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at samarbejdet kan fortsætte efter den 31. december 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

»år 2004 og 2005« i stk. 6 ændres til »år 2004, 2005 og 2006«.

2.

Følgende stykke indsættes efter stk. 6:

»7.   EFTA-staterne deltager fra den 1. januar 2006 i fællesskabsaktionerne vedrørende følgende budgetpost i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006:

Budgetpost 02.03.01: »Gennemførelse og udvikling af det indre marked«.«

3.

»stk. 5 og 6« i stk. 3 og 4 ændres til »stk. 5, 6 og 7«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 63.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top