Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0058

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 58/2006 af 2. juni 2006 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

OJ L 245, 7.9.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 28 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 28 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 118 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; stiltiende ophævelse ved 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/58(2)/oj

7.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/4


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 58/2006

af 2. juni 2006

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 118/2005 af 30. september 2005 (1).

(2)

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikrings afgørelse nr. 203 af 26. maj 2005 om ændring af afgørelse nr. 170 af 11. juni 1998 om udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (2) omhandlede fortegnelser bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 3.51 (afgørelse nr. 170) i bilag VI til aftalen:

»—

32005 D 0965: Afgørelse nr. 203 af 26. maj 2005 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 27).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse nr. 203, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. juni 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

R. WRIGHT


(1)  EUT L 339 af 22.12.2005, s. 22.

(2)  EUT L 349 af 31.12.2005, s. 27.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top