Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0510

2006/510/EF: Rådets afgørelse af 11. juli 2006 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

OJ L 200, 22.7.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 95–95 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/510/oj

22.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/6


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. juli 2006

om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

(2006/510/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra Spaniens regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Francisco José VÁZQUEZ VÁZQUEZ er trådt tilbage —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Heliodoro GALLEGO CUESTA, borgmester i Palencia, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Francisco José VÁZQUEZ VÁZQUEZ for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2006.

På Rådets vegne

E. HEINÄLUOMA

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Top