Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0101

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 101/2005 den 8. juli 2005 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 306, 24.11.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 248 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/101(2)/oj

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/32


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 101/2005

den 8. juli 2005

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 100/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 9. juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/53/EF af 25. januar 2005 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr, som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS) (2), bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Beslutning 2005/53/EF ophæver med virkning fra den 26. juli 2005 Kommissionens beslutning 2003/213/EF (3), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes fra aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XVIII i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 4zzm (Kommissionens beslutning 2004/71/EF):

»4zzn.

32005 D 0053: Kommissionens beslutning 2005/53/EF af 25. januar 2005 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF på radioudstyr, som er beregnet til at indgå i det automatiske identifikationssystem (AIS) (EUT L 22 af 26.1.2005, s. 14).«

2.

Teksten til punkt 4zzl (Kommissionens beslutning 2003/213/EF) udgår med virkning fra 26. juli 2005.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af beslutning 2005/53/EF, der offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juli 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 376 af 23.12.2004, s. 25.

(2)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 14.

(3)  EUT L 81 af 28.3.2003, s. 46.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top