Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0098

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 98/2005 den 8. juli 2005 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 306, 24.11.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 233 - 234
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 242 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/98/oj

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/26


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 98/2005

den 8. juli 2005

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 60/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 29. april 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2232/2004 af 23. december 2004 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår altrenogest, beclomethason-dipropionat, cloprostenol, r-cloprostenol, sorbitansesquioleat og toltrazuril (2) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 14 (Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90) i kapitel XIII i bilag II til aftalen:

»—

32004 R 2232: Kommissionens forordning (EF) nr. 2232/2004 af 23. december 2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 71).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 2232/2004, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9 juli 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 239 af 15.9.2005, s. 40.

(2)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 71.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top