Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0094

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 94/2005 den 8. juli 2005 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

OJ L 306, 24.11.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 223 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 223 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 232 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/94(2)/oj

24.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/16


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 94/2005

den 8. juli 2005

om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 52/2005 truffet af Det Blandede EØS-udvalg af 29. april 2005 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2004 af 16. december 2004 om henholdsvis permanent og foreløbig godkendelse af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af et allerede godkendt tilsætningsstof til foderstoffer (2), bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2004/116/EF af 23. december 2004 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 82/471/EØF, for så vidt angår medtagelse af Candida guilliermondii  (3), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende punkt indsættes efter punkt 1zzd (Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004):

»1zze.

32004 R 2148: Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2004 af 16. december 2004 om henholdsvis permanent og foreløbig godkendelse af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af et allerede godkendt tilsætningsstof til foderstoffer (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 24).«

2.

Følgende led indsættes i punkt 15 (Rådets direktiv 82/471/EØF):

»—

32004 L 0116: Kommissionens direktiv 2004/116/EF af 23. december 2004 (EUT L 379 af 24.12.2004, s. 81).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 2184/2004 og direktiv 2004/116/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juli 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 239 af 15.9.2005, s. 24.

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 24.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 81.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top