Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1531

Kommissionens forordning (EF) nr. 1531/2005 af 21. september 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af den anslåede produktion af ikke-egreneret bomuld og den deraf følgende foreløbige reduktion af målprisen

OJ L 246, 22.9.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1531/oj

22.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1531/2005

af 21. september 2005

om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af den anslåede produktion af ikke-egreneret bomuld og den deraf følgende foreløbige reduktion af målprisen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig protokol nr. 4 om bomuld (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen (2), særlig artikel 19, stk. 2, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 16, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for bomuld (3) er det fastsat, at den anslåede produktion af ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 14, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1051/2001 og den deraf følgende foreløbige reduktion af målprisen fastsættes inden den 10. september i det pågældende produktionsår.

(2)

Ifølge artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes den anslåede produktion under hensyntagen til høstprognoserne.

(3)

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1051/2001 beregnes den foreløbige reduktion af målprisen efter artikel 7 i samme forordning ved i stedet for den faktiske produktion at anvende den anslåede produktion forhøjet med 15 %.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Naturfibre —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For produktionsåret 2005/06 fastsættes den anslåede produktion af ikke-egreneret bomuld til:

1 050 000

t for Grækenland

315 423

t for Spanien

611

t for Portugal.

2.   For produktionsåret 2005/06 fastsættes den foreløbige reduktion af målprisen til:

34,654

EUR/100 kg for Grækenland

25,299

EUR/100 kg for Spanien

0

EUR/100 kg for Portugal.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  Protokollen er senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


Top