Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0081

Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2005 af 19. januar 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, og som er ligestillet med Fællesskabets attester

OJ L 16, 20.1.2005, p. 52–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 74 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 74 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; stiltiende ophævelse ved 32008R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/81/oj

20.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 81/2005

af 19. januar 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, og som er ligestillet med Fællesskabets attester

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/78 (2) fastsætter for tredjelande en fortegnelse over de organer, som har tilladelse til at udstede attester, som ledsager humle og produkter fremstillet på grundlag af humle indført fra disse tredjelande, og som anerkendes som ligestillet med den attest, der omhandles i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1696/71.

(2)

Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union skal disse nye medlemsstaters organer ikke længere anføres i fortegnelsen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78.

(3)

Forordning (EØF) nr. 3077/78 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Humle —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2320/2003 (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 18).

(2)  EFT L 367 af 28.12.1978, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 539/98 (EFT L 70 af 10.3.1998, s. 3).


BILAG

ORGANER BERETTIGET TIL UDSTEDELSE AF ATTESTER FOR

Humlekopper

KN-kode: ex 1210

Humlepulver

KN-kode: ex 1210

Safter og ekstrakter af humle

KN-kode: 1302 13 00


Oprindelsesland

Udstedelsesberettigede organer

Adresse

Kode

Tlf.

Fax

Australien

Quarantine and Quality Assurance Branch

Department of Primary Industry and Fisheries

GPO Box 192B

Hobart TAS 7001

+.61.02.

33-8011

34-6785

Ovens Research Station

Department of Agriculture

PO Box 235

Myrtleford, Victoria 3737

+.61.57.

51-1311

51-1702

Bulgarien

Institute of Brewing and Hop Production

Gorubljane

Sofia 1738

+.359.2.

75-4153

75-6194

Canada

Plant Protection Division

Animal and Plant Health Directorate

Food Production and Inspection Branch

Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing

59, Camelot Drive

Napean, Ontario, Canada

K1A OY9

+.1.613

952-8000

991-5612

Folkerepublikken Kina

China Tianijn Import & Export

Commodity Inspection Bureau

33, Youyi Road

Tianijn 300201

+.86.22.

432-4143

832-0842

China Xinjiang Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Fu 6, Beijing Nan Lu

Wulumuqi 830011

+.86.991.

484-2708

484-0050

China Neimenggu Import & Export

Commodity Inspection Bureau

Zhaowuda Road

Huhehaote 010010

+.86.471.

45-1156

45-1163

New Zealand

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

+.64.4.

472-0367

474-424

472-9071

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

+.64.3.

548-2319

546-9464

Rumænien

Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences

Strada Manastur no. 3

Cluj-Napoca

+.406.

419-8792

419-3792

Bucharest Institute of Food Chemistry

Strada Garlei no. 1

Sector 1

Bucharest

+.40.1.

230-5090

230-0311

Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro)

Institut za Ratarstvo I

Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj

YU-21470 Backi Petrovac

+.381.21.

780-365

621-212

Sydafrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

+.27.12

841-3172

841-3594

Schweiz

Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB)

Engimattstrasse 11

8059 Zürich

+.41.1.

201-4244

201-4249

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomie

+.7.0412

37-2111

36-7331

USA

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

2017 South First Street

Yakima, WA

+.1.509.

575-2759

454-7699

Idaho Department of Agriculture

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road PO Box 790

Boise, ID 83701

+.1.208

334-2623

334-2170

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310

+.1.503.

986-4620

373-1479

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Front Avenue PO Box 3837

Portland, OR 97208

+.1.503.

231-2056

231-6199

USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory

Building 306, Room 209 BARC-East

Beltsville, MD 20705-2325

+.1.301

504-9328

504-9200

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe

Northern Close

Northbridge Park

PO Box 2259-Borrowdale Harare

+.263.4.

88-2021/2

88-2020


Top