EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1865

Kommissionens forordning (EF) nr. 1865/2004 af 27. oktober 2004 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98

OJ L 325, 28.10.2004, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1865/oj

28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1865/2004

af 27. oktober 2004

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af oktober 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der nedsættes med procentsatserne i bilaget til denne forordning.

2.   Den endelige procentsats gældende for hvert kontingent i løbet af 2004 er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. oktober 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2296/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 35).


BILAG

Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for oktober 2004, og som er gældende for 2004:

a)   delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for oktober 2004

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

USA

99,63

Thailand

0 (1)

93,14

Australien

100

Anden oprindelse

100


b)   afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for oktober 2004

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

USA

94,90

Thailand

99,72

Australien

3,32

Anden oprindelse

100


c)   brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00:

Oprindelse

Endelig procentsats gældende for kontingentet for 2004

Thailand

68,37

Australien

6,81

Guyana

0

USA

25

Anden oprindelse

34,36


(1)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.


Top