EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0220

2004/220/EF: Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

OJ L 68, 6.3.2004, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/220/oj

32004D0220

2004/220/EF: Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0022 - 0022


Rådets afgørelse

af 19. februar 2004

om beskikkelse af et spansk medlem af Regionsudvalget

(2004/220/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse 2002/60/EF af 22. januar 2002(1).

(2) Der er efter udløbet af Jordi PUJOL I SOLEYs mandatperiode blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, hvilket Rådet blev underrettet om den 4. februar 2004 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Pascual MARAGALL I MIRA, Presidente - Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Jordi PUJOL I SOLEY for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2004.

På Rådets vegne

M. McDowell

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.

Top