Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0817

2003/817/EF: Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et tysk medlem og en tysk suppleant til Regionsudvalget

OJ L 308, 25.11.2003, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/817/oj

32003D0817

2003/817/EF: Rådets afgørelse af 17. november 2003 om beskikkelse af et tysk medlem og en tysk suppleant til Regionsudvalget

EU-Tidende nr. L 308 af 25/11/2003 s. 0021 - 0021


Rådets afgørelse

af 17. november 2003

om beskikkelse af et tysk medlem og en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2003/817/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstillingen fra Tysklands regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget beskikkes i henhold til Rådets afgørelse 2002/60/EF af 22. januar 2002(1).

(2) Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Erwin TEUFEL er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 10. november 2003, og en plads ledig som suppleant, efter at Peter STRAUB er blevet indstillet som medlem -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

a) Peter STRAUB beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Erwin TEUFEL

b) Erwin TEUFEL beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Peter STRAUB.

for den resterende del af deres mandatperiode, dvs. indtil den 25. januar 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EFT L 24 af 26.1.2002, s. 38.

Top